Van 2016 naar 2017

Op 01-01-2016 treedt de nieuwe wet Wkkgz in werking en dat heeft gevolgen voor de klachtenregeling. Ben je al lid van Klachtenportaal Zorg? Dan zijn de tarieven en service in 2016 ongewijzigd. In onze klachtenregeling wordt er altijd een klachtenfunctionaris ingezet om te bemiddelen.

Wat betreft de verplichting tot het aangesloten zijn bij een geschilleninstantie mag je 2016 van het Ministerie zien als overgangsjaar.

In de loop van 2016 ontvang je informatie over de wijzigingen, de vernieuwde voorwaarden van lidmaatschap en het klachtenreglement. Wijzigingen in procedure treden direct in werking en eventuele tariefwijzigingen pas in 2017.

Betaling lidmaatschap 2017

In de eerste helft van januari verzenden we de facturen en nieuwe bewijzen van inschrijving 2017. Op de facturen zullen de tarieven worden berekend voor de gehele klachtenregeling inclusief klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie KPZ

Van de nieuwe tarieven wordt u zo vroeg mogelijk op de hoogte gebracht en wel op het laatst op 15-12-2016

Een mooie decembermaand toegewenst!

ajax-loader