Aansluiting bij KPZ

Aansluiting bij KPZ

Klachtenportaal Zorg bestaat uit een onafhankelijk, ervaren en deskundig team van klachtenfunctionarissen. Zij helpen u een klacht af te ronden met wederzijds begrip. In meer dan 90% van de zaken die wij behandelen, wordt de klacht voor beide partijen naar tevredenheid afgehandeld.

Klachtenportaal Zorg verzorgt de klachten en geschillenregeling voor zowel kleinschalige zorgaanbieders als voor zzp’ers in de zorg. Bij iedere klachtenprocedure ondersteunt Klachtenportaal Zorg in het komen tot een oplossing door te adviseren, mee te denken, te bemiddelen of een oordeel te geven. Zodat u zich weer snel kunt richten op waar u voor staat: goede zorg leveren.

Met een lidmaatschap bent u voorzien van een klachtenregeling:

  • Wkkgz, inclusief de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschillencommissie KPZ;
  • Wmo, inclusief de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij de klachtencommissie WMO
  • Jeugdzorg onder de Jeugdwet, inclusief de mogelijkheid voor de klager om te kiezen voor de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris alsook toegang tot de klachtencommissie Jeugd.
  • Wanneer u zich ook aanmeldt voor de Wzd klachtenregeling heeft u toegang tot de klachtencommissie Wzd.

Aanmelden

U sluit zich aan door u online aan te melden. U bent dan nog tot niets verplicht. Op het moment dat Klachtenportaal Zorg het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier heeft ontvangen gaat de aansluiting direct in. U ontvangt een bewijs van inschrijving, waarop het kalenderjaar is aangegeven waarvoor het lidmaatschap geldt.

Na aansluiting maakt u aan uw cliënten duidelijk hoe een klacht ingediend en behandeld kan worden. Dat kan op uw site, of in documenten die uw cliënten ontvangen. Uit ervaring weten we dat laagdrempeligheid en duidelijkheid bijdraagt aan de kansen te komen tot een oplossing. Als een cliënt makkelijk op de juiste plek terecht komt, scheelt dat veel frustratie en tijd waarin de onvrede kan groeien.

Wijzigingen en opzeggen

Wijzigingen geeft u tijdig en schriftelijk door, zodat we het kunnen aanpassen en u zeker bent van de juiste aansluiting.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.

Voor het doorgeven van wijzigingen of opzegging gebruikt u het contactformulier of u stuurt een e-mail aan info@klachtenportaalzorg.nl

Leest u hier meer over de voorwaarden die Klachtenportaal Zorg hanteert