Voorwaarden van Lidmaatschap

De algemene voorwaarden van Klachtenportaal Zorg zijn door de wetswijziging en uitvoering van de Wkkgz herzien en gelden met ingang van 01-01- 2017 voor alle bij Klachtenportaal Zorg aangesloten zzp’ers en kleinschalige zorgaanbieders

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Klik hier om te downloaden