Beroepen zorgaanbieders

Mensen die in de zorgen werken, doen dat met hart en ziel. Ze willen het zo goed mogelijk doen, staan dicht bij de cliënt en als er sprake is van een klacht voelt dat heel persoonlijk. Gelukkig kunt u terecht bij Klachtenportaal Zorg om klachten gezamenlijk op te kunnen lossen. Onze deskundige klachtenfunctionarissen luisteren zorgvuldig en kunnen de verschillende perspectieven goed vertalen. Wanneer er een klacht binnenkomt bij Klachtenportaal Zorg, onderzoeken we in samenspraak met de klant welk traject we ingaan om de klacht volgens de juiste procedure te behandelen en tot het beste resultaat te komen. We werken door het hele land en gaan naar cliënten en zorgaanbieders toe om een goed gesprek mogelijk te maken in een veilige omgeving.

Of een zorgrelatie nu voortgezet wordt of al afgesloten is, afronding met wederzijds begrip is voor zowel u als zorgverlener als voor de klager belangrijk. En dat maken we ook waar in de praktijk: in meer dan 90% van de zaken die wij behandelen, wordt de klacht voor beide partijen naar tevredenheid afgehandeld. En dan kunt u zich weer richten op waar u voor staat: goede zorg leveren.

De zorgaanbieders die zich aansluiten bij Klachtenportaal Zorg zijn kleinschalige voorzieningen en zzp’ers in de zorg, werkzaam in verschillende domeinen. Voor elk domein hebben wij een volledige procedure met ondersteuning:

Onderstaand geven we een overzicht van voorbeelden zorgberoepen en zorginstellingen voor wie Klachtenportaal Zorg de klachtenregeling biedt. Het overzicht is niet volledig. 

Beroepen van zzp’ers in de zorg zijn bijvoorbeeld:

 • Verpleegkundigen: wijkverpleegkundige; ic-verpleegkundige; dialyse verpleegkundige; oncologie verpleegkundige; z-verpleegkundige; o en g verpleegkundige; kinderverpleegkundige; senior psychiatrisch verpleegkundige;
 • Verpleegkundig specialist;
 • Coach: jobcoach; wooncoach; zorg en opruim coach; NAH coach; autisme deskundige coach; persoonlijke begeleider coach; leefstijlcoach; opvoedcoach;
 • Arts: bedrijfsarts; arts reizigersgeneeskunde; basisarts; kaderhuisarts; cosmetisch arts;
 • VIG, verzorgende Individuele Gezondheidszorg, ziekenverzorgende;
 • Paramedisch chiropodist;
 • Tandarts;
 • Mondhygiënist;
 • Orthodontist;
 • Tandprotheticus;
 • Kraamverzorger, kraamverzorgster;
 • Orthopedagoog;
 • Bachbloesemconsulent;
 • Klankschaaltherapeut;
 • Holistisch Tekentherapeut;
 • Psychiater;
 • Psycholoog;
 • Gezondheidszorgpsycholoog;
 • SPH Sociaal Pedagogisch Hulpverlener;
 • SPW Sociaal Pedagogisch Medewerker;
 • Psychosociaal hulpverlener;
 • Psychosociale therapeut;
 • Psychotherapeut;
 • Gezinsondersteuner;
 • Jeugdhulp, pedagoog;
 • Kindbehartiger;
 • Maatschappelijk werker (en dienstverlening)
 • Zorgadviseur;
 • Seksuoloog;
 • Remedial Teacher;
 • ADHD begeleiding;
 • Zorgboer;
 • Topdogtrainer;
 • Groepsbegeleider, groepsleider; 
 • Terminale zorgverlener;
 • Activiteitenbegeleider;
 • Lactatiekundige;
 • Praktijkondersteuner;
 • Doktersassistente;
 • Diëtist;
 • Trajectbegeleider;
 • Persoonlijk begeleider niet aangeboren hersenletsel NAH;
 • Bachelor Medisch Hulpverlener;
 • Professional Organizer;
 • Ambulant casemanager;
 • Autisme specialist/ begeleider;
 • Ambulancedienst
 • Sociaal Agogisch werker;
 • Ambulant begeleider;
 • Oefentherapeut;
 • Fysiotherapeut;
 • Ergotherapeut;
 • Logopedist;
 • Schoonheidsspecialist;
 • Huidtherapeut;
 • Woonbegeleider vgz;
 • Ouderenbegeleider;
 • Apotheker;
 • Physician assistant; 
 • Klinisch Technoloog;
 • Klinisch fysicus;
 • Optometrist; 
 • Orthoptist;
 • Podotherapeut;
 • Radiodiagnostisch laborant;
 • Hulpmiddelenleverancier, hulpmiddelen zorg: Mammacare, therapeutische elastische kousen, orthopedisch schoeisel, haarstukken.

Kleinschalige zorgvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:

 • Dagbesteding voor ouderen;
 • Creatieve begeleiding;
 • Beschermd wonen, kamertraining, begeleid en ambulant wonen;
 • Besnijdenis kliniek;
 • Wonen, weekend en vakantie opvang voor jongeren met een verstandelijke beperking;
 • Kleinschalig wonen voor mensen met een auditieve en verstandelijke beperking;
 • Begeleiding aan ouderen met een psychiatrische aandoening;
 • Instelling voor mensen met een beperking met gedragsproblemen;
 • Begeleiding en dagbesteding voor mensen met autisme;
 • Woonvoorziening PG, psycho geriatrie;
 • Ambulante begeleiding psychiatrische problematiek volwassenen en kinderen;
 • Zorg aan mensen met ASS en aanverwante stoornissen, ambulant en kortdurend verblijf;
 • Educatieve zorgboerderij;
 • Crisisopvang;
 • Thuiszorgteam;
 • Gezinshuis;
 • Transculturele Hulpverlening;
 • Logeer opvang/ voorziening;
 • Sociale dienstverlening;
 • Zorgvilla;
 • Particuliere zorginstelling voor opvang kinderen/ jongeren met een beperking lvb, ass, adhd;
 • AWBZ zorg, PGB Zorg, WLZ zorg;
 • Dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke) beperking;
 • Dagbesteding voor ouderen;
 • Begeleid wonen;
 • Theaterwerkplaats voor mensen met een beperking;
 • Zorgboerderij;
 • Voorziening GGZ en basis GGZ;
 • Zorgorganisatie extramurale begeleiding GGZ-Cliënten;
 • Leverancier medische/ orthopedische hulpmiddelen;
 • Kleinschalig wonen;
 • Begeleiding mensen met een dubbele diagnose;
 • Dyslexie zorg;
 • Technische dagbesteding voor mannen met psychiatrisch problematiek;
 • Trajecten voor mensen die begeleiding nodig hebben naar zelfredzaamheid;
 • Gezinshuis voor kinderen met een verstandelijke beperking;
 • Zorgmanege;
 • Verloskundigen praktijk;
 • Pension voor revalidatie;
 • Wooninitiatieven met 24-uurszorg;
 • Autisme begeleidingscentrum;
 • Kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen.