Categorie archieven: Klachtenportaal Zorg

De klachtenprocedure op orde hebben heeft zin

Bericht van Branchevereniging Kleinschalige Zorg: De Klachtenprocedure goed op orde hebben heeft zin.  Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), samenwerkingspartner van Klachtenportaal Zorg, heeft op haar website een artikel geplaatst, waar wij u graag naar verwijzen. In het artikel wordt omschreven, waarom het voor u als zorgprofessional zin heeft dat een klachtenprocedure op orde is. U leest […]

Informatie over de Wtza

Hieronder vindt u informatie over de Wtza, de Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders. We geven een basis aan informatie, maar verwijzen u voor vragen over en het registreren door naar de website van het CIBG “Toetreding nieuwe zorgaanbieders” https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/ . De uitvoering van de Wtza heeft geen betrekking op klachten en geschillen en valt derhalve niet onder […]

Klachtenportaal Zorg gaat Wzd klachtenregeling bieden

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden, als opvolger van de Wet BOPZ. 2020 is een overgangsjaar en vanaf 1 januari 2021 dienen zorgaanbieders en zorgverleners een Wzd-klachtenregeling en Wzd-klachtencommissie te bieden aan hun cliënten. Per 1 januari 2021 kunnen zorgverleners bij Klachtenportaal Zorg terecht voor een […]

Handboek Zorg Met Zin

Zorg met Zin, Het handboek voor de Vitale & bevlogen Zorgprofessional. Auteur: Suzanne Aslander Het is een ontzettend mooi boek geworden. Prettig om te lezen, qua inhoud vernieuwend en speciaal voor de zorgprofessional geschreven. Er is veel aandacht besteed aan de inhoud en ook de vormgeving. Klachtenportaal Zorg heeft de eer zich “boekpartner” te mogen […]

Klachtenportaal Zorg behandelt klachten over zorg geleverd vanuit de Jeugdwet.

In de zorgsector zijn er verschillende klachtenregelingen van kracht. Een oorzaak hiervan is dat verschillende soorten zorg en cliëntengroepen een verschillende benadering en behoefte hebben met betrekking tot het behandelen van klachten. De klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg voor jeugdzorg van de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling op grond van de Jeugdwet is verbeterd en vernieuwd. Vanaf […]

ajax-loader