11-03-2019

Bron: Ministerie VWS

De herziening van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) wordt 1 april 2019 van kracht.

Twee veranderingen op het gebied van tuchtrecht hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht willen indienen:

  • de mogelijkheid om een tuchtklachtfunctionaris in te zetten;
  • griffiekosten.

De tuchtklachtfunctionaris kan mensen helpen die een zorgklacht hebben en overwegen hun klacht in te dienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

De tuchtklachtfunctionaris heeft een andere rol dan de klachtenfunctionaris. De tuchtklachtfunctionaris kan:

  • helpen met het opstellen en onderbouwen van een tuchtklacht;
  • advies geven over het richten van de klacht aan de juiste persoon en of het op de juiste plaats is bij het tuchtcollege;
  • helpen bij het opstellen van een beroepsschrift of verweer in beroep.

Per 1 april 2019 zijn de website, contactgegevens en spreekuren bekend. Fysiek zitten de tuchtklachtfunctionarissen bij het Ministerie VWS in Den-Haag.

Klachtenfunctionaris Tuchtklachtfunctionaris
Ondersteuning aan wie de klager en de zorgaanbieder de klager
Ondersteuning in het opstellen, formuleren en onderbouwen van de klacht

 

het opstellen, formuleren en onderbouwen van het verweer

 

het opstellen, formuleren en onderbouwen van de klacht
Positie neutraal de klager
Rol klachtenbehandelaar

bemiddeling

behandelt geen klachten
Kosten voor de klager geen geen
Hoe kom ik in contact met via de zorgaanbieder, zorgverlener, instelling, praktijk via het ministerie VWS

Vergelijking van de Klachtenfunctionaris en de Tuchtklachtfunctionaris

Griffiekosten

Wie een klacht indient bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, betaalt €50.- griffierecht. De bijdrage in de kosten van de procedure is wettelijk zo bepaald. ( net als bij bestuursrecht en civiel recht)

De Wet BIG toegelicht

De Wet BIG heeft als doel ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en blijft. De Wet BIG beschermt patiënten/ cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

De beroepen die onder de Wet BIG vallen zijn wettelijk erkende specialismen met een beschermde beroepstitel, staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht.

De beroepen die onder de Wet BIG vallen zijn: apotheker, arts; fysiotherapeut; gezondheidszorgpsycholoog; physician assistant; psychotherapeut; tandarts; verloskundige en verpleegkundige.

De experimenteer beroepen en de beroepen met een wettelijk beschermde opleidingstitel, maar niet met de mogelijkheid zich te registreren in het BIG register, waardoor ze ook niet onder tuchtrecht vallen.

De experimenteer beroepen: klinisch technoloog; Bachelor Medisch Hulpverlener; Verpleegkundig Specialist.

Overige beroepen met een beschermde opleidingstitel, maar niet vallend onder het tuchtrecht: apothekersassistente; diëtist; ergotherapeut; huidtherapeut; klinisch fysicus; logopedist; mondhygiënist; oefentherapeut; optometrist; orthoptist; podotherapeut; radiodiagnostisch laborant; tandprotheticus; VIG, Verzorgende in de Individuele gezondheidszorg.

©Klachtenportaal Zorg

ajax-loader