Informatieve websites

Website Geschillencommissie KPZ  De geschillencommissie die verantwoordelijk is voor het beslechten van geschillen voortkomend uit klachten jegens zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kwaliteit en Klachten Zorg  Informatie over de Wkkgz

Erkende Geschilleninstanties Zorg De door de minister van VWS erkende geschilleninstanties in de zorg

Het landelijk meldpunt zorg Het landelijk meldpunt zorg (LMZ) geeft informatie en advies aan burgers met een klacht over de zorg, of de kwaliteit van zorg

Tuchtcollege voor klachten over BIG- geregistreerde beroepsbeoefenaars

BIG-register dit register geeft komt voort uit de Wet BIG en geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener. De Wet BIG: Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

SKGZ Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeraars

Nza Nederlandse Zorgautoriteit. Nza maakt regels vanuit het perspectief dat iedereen in Nederland erop moet kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Nza houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars

Zorginzicht  Check hier welke professionele standaarden, beroepscodes, leidraden of wetgeving er gelden voor de handelingen die u verricht

VKIG De Vereniging van klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg

CVP Beroepsgroep Cliënt VertrouwensPersoon 

Actiz  Organisatie van zorgondernemers

LOC Zeggenschap in de zorg, vertegenwoordiger van cliëntenraden

SKGZ Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeraars

Nza Nederlandse Zorgautoriteit. Nza maakt regels vanuit het perspectief dat iedereen in Nederland erop moet kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Nza houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars

VvAA Deze verzekeraar heeft en aantal door het ministerie erkende Geschilleninstanties Wkkgz erkend. Bij de Geschilleninstantie KPZ werd opgemerkt dat “ook de samenstelling van de commissie tot tevredenheid leidt”

VvK Vereniging voor Klachtrecht

INVK Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

KIWA keurmerk Het KIWA keurmerk is een  kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg

De Consumentenbond 

Stichting Patientvertrouwenspersoon PvP levert vertrouwenswerk voor clienten in de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. Onafhankelijk en gratis

Ieder(in) Koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap

Adviespunt Zorgbelang geeft informatie, advies en ondersteuning aan iedereen die gebruik maakt van zorg

Het Juridisch Loket helpt gratis met advies over juridische vragen

AGB registratie een uniforme registratie van zorgpartij gegevens

LRZa CIBG het Landelijk Register Zorgaanbieders. Dit is een openbaar register om duidelijk te maken wie, waar welke zorg levert. Het doel met dit register is het geven van inzicht aan de burger over waar hij welke zorg kan krijgen. 

Nzg Nationale Zorggids Zorgnieuws