Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden, als opvolger van de Wet BOPZ. 2020 is een overgangsjaar en vanaf 1 januari 2021 dienen zorgaanbieders en zorgverleners een Wzd-klachtenregeling en Wzd-klachtencommissie te bieden aan hun cliënten. Per 1 januari 2021 kunnen zorgverleners bij Klachtenportaal Zorg terecht voor een Wzd-klachtenregeling, mits zij ook een andere klachtenregeling (Wkkgz, Jeugdzorg en/of Wmo) bij Klachtenportaal Zorg hebben ondergebracht bij KPZ. Leden van Klachtenportaal Zorg krijgen in november vanzelf een e-mail met een mogelijkheid voor aanmelding voor de Wzd klachtenregeling. Nieuwe leden kunnen bij hun aanmelding aangeven of zij ook de Wzd klachtenregeling willen afnemen.

Klachtenportaal Zorg heeft zeer veel ervaring en kennis in het voeren van klachtenprocedures Wkkgz, WMO en Jeugdwet. Zij biedt een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare klachtenregeling, binnen een aanpak  die zorgt dat klachten goed opgelost kunnen worden. Met het bieden van de Wzd klachtenregeling maakt Klachtenportaal Zorg het mogelijk dat zorgaanbieders hun klachtenregelingen onder één dak kunnen onderbrengen. Cliënten kunnen op die manier ook op één plek terecht met een klacht, zonder zelf te moeten beoordelen in welke procedure de klacht thuishoort.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang en Klachtenportaal Zorg leest u hier:  https://klachtenportaalzorg.nl/wzd-wet-zorg-en-dwang/

Tarieven: https://klachtenportaalzorg.nl/tarieven-klachtenportaal-zorg/

 

 

ajax-loader