De klachtencommissie

De klachtencommissie

De klachtencommissie is met het in werking treden van de nieuwe wet de Wkkgz niet meer verplicht. De nieuwe verplichtingen binnen de klachtenregeling zijn het inzetten van een onafhankelijke klachtenfunctionaris en de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan een onafhankelijke Geschilleninstantie.

Uitzonderingen hierop zijn de Jeugdwet en de WMO (tenzij de gemeente anders besluit) voor de zorgaanbieders die deze zorg bieden, blijft de klachtencommissie.

De klachtencommissie kan worden ingeschakeld op het moment dat een klacht door bemiddeling niet kan worden opgelost. De klachtencommissie is onpartijdig en onderzoekt de klacht en werken op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. Bij het inschakelen van de commissie komt de klacht voor in een zitting.

De klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg  bestaat uit:
– Een onafhankelijk voorzitter/ jurist plus
– Een secretaris, een junior jurist
– Vertegenwoordiger patiëntengroep
– Vertegenwoordiger beroepsgroep

Voor alle zorg vallende onder de Wkkgz is er bij aansluiting bij Klachtenportaal Zorg, de door het ministerie VWS erkende Geschilleninstantie KPZ

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *