Het jaarverslag

Klachtenportaal Zorg brengt jaarlijks voor 1 april volgend op het verslagjaar een geanonimiseerd verslag uit van haar werkzaamheden. In het jaarverslag wordt beschreven:

* het aantal klachten

* de aard van de klachten

* de door de klachtencommissie behandelde klachten, vanaf 2018 zullen hierin de klachten worden opgenomen welke aan de Geschilleninstantie KPZ worden voorgelegd

* de strekking van de oordelen en eventuele aanbevelingen

Het jaarverslag wordt ingediend bij IGZ en is op te vragen door cliëntenraden en wordt ter inzage gelegd aan zorgaanbieders en zorgontvangers die daartoe een verzoek indienen

Van de ter inzagelegging wordt mededeling gedaan.

Met de invoering van de Wkkgz is het indienen van dit jaarverslag bij de IGZ niet meer verplicht. Klachtenportaal Zorg zal de jaarverslagen wel blijven maken.

De Stichting Geschilleninstantie KPZ zendt een afschrift van het jaarverslag aan het staatstoezicht op de volksgezondheid.

U heeft een vraag of u wilt inzage in het jaarverslag, vul onderstaand contactformulier in

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *