Waarom een klachtenregeling?

Wij geloven dat zorgverleners te allen tijde streven naar het leveren van goede zorg. Zorg die kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid van de zorgontvanger/ cliënt. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is. Een fout, een vergissing, of een conflict met een cliënt is niet ondenkbaar, hoe goed u ook bent in uw vak bent en hoe groot de inzet en betrokkenheid ook is. Klachtenportaal Zorg biedt de cliënt een onafhankelijk platform om klachten te uiten, en biedt zorgverleners een adequaat systeem dat deze klachten behandelt.

  • Omdat u dan voldoet aan de wettelijke eisen
  • Omdat het digitaal en laagdrempelig is;
  • Omdat de kosten volledig transparant zijn;
  • Omdat er hiermee aandacht is voor het menselijk aspect; er wordt ruimte gemaakt voor gesprek;
  • Omdat de ervaring leert dat ingediende klachten snel in behandeling worden genomen en de bemiddeling door de klachtenfunctionaris leidt tot het bespreekbaar maken van de klacht en oplossing. Gedurende de geldigheid van de Wkcz werkten we al met een klachtenfunctionaris, met de nieuwe Wet de Wkkgz is dit verplicht voor iedere klachtenregeling;
  • Omdat zowel u als de cliënt gebaat zijn bij deskundige ondersteuning wanneer er sprake is van ontevredenheid of een klacht over geleverde zorg;
  • Omdat het de zorgaanbieder/ zorgverlener hoge kosten en een eventueel onderzoek van het IGZ besparen kan bij het zich voordoen van een klacht
Klachtenportaal Zorg is waarborgt de kwaliteit van zorg op integere wijze. In samenwerking met Geschilleninstantie KPZ is dit de enige klachtenregeling voor ZZP’ers en kleinschalige zorgvoorzieningen welke volledig los staat van branche en beroepsverenigingen. Een volledig onafhankelijke klachtenregeling Heeft u nog vragen over de voordelen voor u als zorgverlener? Neem gerust contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *