De klachtenregeling

Als zelfstandig zorgaanbieder bent u verantwoordelijk voor de organisatie van werkzaamheden, behoud van kwaliteit, ondernemersverzekeringen en meer. Als zzp’er in de zorg of kleinschalige zorgvoorziening beschikt u niet automatisch over een klachtenregeling een klachtenfunctionaris en klachtencommissie/ Geschilleninstantie.

Om zorgontvangers/ cliënten het gevoel van veiligheid en het vertrouwen te geven dat een eventuele klacht professioneel wordt behandeld, is het noodzakelijk om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke klachtenregeling en hier ook openheid over te geven.

Bij wet bent u als zorgaanbieder verplicht om de klachtenregeling te hebben geregeld:

  • De Wkkgz, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. De Wkkgz schrijft voor
  • Dat u een klachtenregeling heeft met de manier om een klacht in te dienen en wat er met een klacht gebeurt vermeld;
  • Dat u de client een onafhankelijk klachtenfunctionaris kunt laten inzetten;
  • Aansluiting bij een onafhankelijke en erkende geschillencommissie.
  • Dat u de klachtenregeling onder de aandacht brengt bij uw clienten.
  • De WMO Wet maatschappelijk ondersteuning, de invulling van de klachtenregeling is afhankelijk van de gemeente;
  • Jeugdzorg, vallend onder de jeugdwet.

Klachtenregeling voor zorgaanbieders

Het bieden van een goede klachtenregeling is ook voor u als zorgaanbieder belangrijk. Een onafhankelijke en ervaren klachtenbehandelaar ondersteund naar een oplossing. Met de klacht, de doorlopen procedure en de oplossing kunt u verbeteringen doorvoeren in de zorgverlening en organisatie.