Informatieve websites

Kwaliteit en Klachten Zorg  Informatie over de Wkkgz.

Zorginzicht  Check hier welke professionele standaarden, beroepscodes, leidraden of wetgeving er gelden voor de handelingen die u verricht.

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Erkende Geschilleninstanties Zorg De door de minister van VWS erkende geschilleninstanties in de zorg.

Het landelijk meldpunt zorg Het landelijk meldpunt zorg (LMZ) geeft informatie en advies aan burgers met een klacht over de zorg, of de kwaliteit van zorg.

Actiz  Organisatie van zorgondernemers.

LOC Zeggenschap in de zorg, vertegenwoordiger van cliëntenraden.

VKIG De Vereniging van klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg.

SKGZ Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeraars

Nza Nederlandse Zorgautoriteit. Nza maakt regels vanuit het perspectief dat iedereen in Nederland erop moet kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Nza houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

INVK Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

KIWA keurmerk Het KIWA keurmerk is een  kwaliteitskeurmerk voor zzp’ers in de zorg