In december 2017 heeft het Ministerie VWS een nieuwe versie uitgegeven van de handreiking Wkkgz voor zzp’ers/ solistisch werkende zorgverleners.

De handreiking is op kleine onderdelen aangepast, namelijk:

–          Expliciteren dat zorgaanbieders alleen het Burgerservicenummer mogen gebruiken en vastleggen in het cliëntendossier indien zij Zvw- of Wlz-zorg verlenen. Anders is dit verboden.

–          De termijn dat klachten- en incidentenregistraties vijf jaar tbv de IGJ moeten worden bewaard is geschrapt. Het is geen wettelijke termijn. De handreiking sluit nu aan bij de Wet bescherming persoonsgegevens, namelijk dat gegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig.

–          Met bureau Justis is een manier gevonden waarop zzp-ers een VOG voor zichzelf kunnen aanvragen (dat kon voorheen niet). Hoe is uitgelegd in de handreiking.

–          Het melden van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling is meer omschreven conform de wet (geen meldplicht, wel serieus werk van maken)

Download Wkkgz Handreiking ZZPers solistich werkende zorgverleners

Ga direct naar www.kwaliteitenklachtenzorg.nl

 

 

Dit bericht is gepost in Wkkgz. Bookmark de link.
ajax-loader