Wie:      Cliëntenraden van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

Zorg:     Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de jeugdwet

Klachtenportaal Zorg heeft het klachtenreglement Jeugdzorg vallend onder de jeugdwet verbeterd. Voordat deze definitief wordt vastgesteld stellen we de cliëntenraden van aangesloten zorgaanbieders in de gelegenheid het reglement in te zien en hierop te reageren.

Wilt u inzage in het concept reglement en bent u lid van de cliëntenraad bij een bij Klachtenportaal Zorg aangesloten zorgaanbieder?

Stuurt u een mail naar info@klachtenportaalzorg.nl met daarin dat u het conceptreglement Jeugd van Klachtenportaal Zorg wilt inzien onder vermelding van uw naam, uw functie en de naam van de zorgaanbieder.

ajax-loader