In samenwerking met het Ministerie VWS en het erkenningsorgaan CIBG neemt Stg. Geschilleninstantie KPZ het initiatief om aan de harde eisen verbonden aan de erkenning te voldoen en nodigt daarvoor alle erkende Geschilleninstanties Wkkgz uit op 16-11-2018

Aan de verleende Wkkgz erkenning aan geschilleninstanties heeft het Ministerie harde eisen verbonden. De Wkkgz ging van kracht op 01-01-2016 met een overgangsjaar. Nu, eind 2018 voldoen de erkende Geschilleninstantie nog steeds niet aan alle eisen om de erkenning te behouden.

Wat er wordt verwacht is de geschilleninstanties Wkkgz samen een gratis en toegankelijke site in gebruik nemen waarop alle uitspraken gemakkelijk zijn te lezen. Ook een analyse van deze uitspraken dient te worden gepubliceerd.

Er zijn reeds een aantal voorstellen geweest, maar daar is niet uit voortgekomen dat er een gezamenlijke site is waarop alle uitspraken staan gepubliceerd en de analyses daarvan.

Stg. Geschilleninstantie KPZ is de Geschilleninstantie die voorziet in de Geschillencommissie die geschillen beslecht van zzp’ers en kleinschalige zorgvoorzieningen die de klachtenregeling hebben ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.

Stg Geschilleninstantie KPZ vindt kwaliteit van geschilbeslechting zeer belangrijk, maar net zo belangrijk is het voldoen aan de letter der wet. In een overleg met het Ministerie en CIBG heeft de Stg. aangekaart het initiatief te willen nemen om de samenwerking op te starten. Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie en het CIBG.

Met een gezamenlijke site wordt het voor geïnteresseerden zorgaanbieders en cliënten makkelijker om uitspraken te vinden, te lezen en te beoordelen. Het draagt bij aan openheid, transparantie.

Er zijn inmiddels 35 geschilleninstanties erkent en dat is een groot aantal om tot overeenstemming te komen. De geschilleninstanties zijn uitgenodigd voor 16-11-2018, waarbij is gevraagd 1 bestuurslid per Geschilleninstantie te laten deelnemen.

Samenwerken- Transparantie- kwaliteit- Erkenning Wkkgz- Geschilleninstantie- Ministerie VWs- KPZ

ajax-loader