Persbericht 12-12-2016

Met gepaste trots laten wij u weten dat de Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg (KPZ) is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een waardevolle uitbreiding van onze dienstverlening aan zzp’ers in de zorg en kleine zorgvoorzieningen.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. De Wkkgz heeft als doel de positie van de cliënt in de zorg te verbeteren en klachten beter en sneller aan te pakken. Als onderdeel van de afhandeling van klachten en geschillen moeten cliënten in de zorg kosteloos een beroep kunnen doen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. In de praktijk kunnen veel problemen tot een goede oplossing worden gebracht door een gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder, waarbij een klachtenfunctionaris als mediator optreedt. Wanneer een gesprek echter niet tot een oplossing leidt, dan biedt de Wkkgz nu een voor beide partijen laagdrempelig alternatief: de geschilleninstantie.

Een geschilleninstantie moet onafhankelijk zijn en erkend door het Ministerie VWS. Voor de leden van Klachtenportaal Zorg is er nu een geschilleninstantie opgericht, de Stichting Geschilleninstantie KPZ. Een volledig onafhankelijke geschilleninstantie, dus ook niet gebonden aan belangenbehartigers en beroepsorganisaties binnen de branche.
Klachtenportaal Zorg is een klachtenregeling die zich inzet voor het behandelen van klachten en geschillen tussen zzp’ers in de zorg en kleinschalige zorgvoorzieningen enerzijds en hun cliënten anderzijds. Vanaf de oprichting van Klachtenportaal Zorg hebben wij als standaardprocedure altijd al klachtenfunctionarissen ingezet. Uit onze ervaring blijkt namelijk dat het aangaan van een gesprek de grootste kans biedt op een voor beide partijen tevredenstellende oplossing. Het is een goede zaak dat de door ons reeds gehanteerde werkwijze nu de officiële standaardprocedure wordt. Wij zijn ervan verzekerd dat hierdoor veel meer geschillen efficiënt zullen worden opgelost.

Het oprichten van de Stichting Geschilleninstantie KPZ ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de erkenningsaanvraag werd het ons maar weer eens pijnlijk duidelijk hoe groot en log de zorgwereld in Nederland is. Het werd ons als zelfstandige, onafhankelijke organisatie op veel momenten niet makkelijk gemaakt. Nog een reden om extra blij te zijn met de erkenning, aldus Chantal Geertman de oprichtster van Klachtenportaal Zorg: “ik zie 2017 met vertrouwen tegemoet. We kunnen weer doen waar we goed in zijn: zorgaanbieders en hun cliënten samen naar een oplossing brengen!”

De erkenning weergegeven bij CIBG Ministerie VWS

ajax-loader