Tag archieven: Jeugdzorg

Klachtenportaal Zorg behandelt klachten over zorg geleverd vanuit de Jeugdwet.

In de zorgsector zijn er verschillende klachtenregelingen van kracht. Een oorzaak hiervan is dat verschillende soorten zorg en cliëntengroepen een verschillende benadering en behoefte hebben met betrekking tot het behandelen van klachten. De klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg voor jeugdzorg van de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling op grond van de Jeugdwet is verbeterd en vernieuwd. Vanaf […]

Oproep Cliëntenraad van zorgaanbieders Jeugdzorg aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

Wie:      Cliëntenraden van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg Zorg:     Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de jeugdwet Klachtenportaal Zorg heeft het klachtenreglement Jeugdzorg vallend onder de jeugdwet verbeterd. Voordat deze definitief wordt vastgesteld stellen we de cliëntenraden van aangesloten zorgaanbieders in de gelegenheid het reglement in te zien en hierop te […]

ajax-loader