Tag archieven: Klachtenfunctionaris

De tuchtklachtfunctionaris en de herziening van de Wet BIG

11-03-2019 Bron: Ministerie VWS De herziening van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) wordt 1 april 2019 van kracht. Twee veranderingen op het gebied van tuchtrecht hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht willen indienen: de mogelijkheid om een tuchtklachtfunctionaris in te zetten; griffiekosten. De tuchtklachtfunctionaris kan mensen […]

Wkkgz monitor door Nivel

Wkkgz gemonitord door Nivel. Half 2017 was er een bijeenkomst voor erkende geschilleninstanties bij Nivel, om ervaringen te delen en te bepalen in hoeverre de invoering van de Wkkgz met betrekking tot Klachten en geschillen gevorderd is. Klachtenportaal Zorg nam hieraan deel Het Artikel “Verbetering mogelijk in klachtenafhandeling in de zorg” op de site van […]