Tag archieven: nivel

Resultaat van de monitoring Wkkgz, uitgevoerd door Nivel

Bron: Nivel 2019 In opdracht van het Ministerie VWS heeft Nivel de monitor Wkkgz uitgevoerd. Het thema hierin was “Stand van zaken patiëntenperspectief en implementatie “effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbeslechting” Het betreft de tweede monitor Wkkgz door het Nivel, de eerste was in 2017 en de nulmeting was in 2016. 2016, de nulmeting: de […]

ajax-loader