Tag archieven: Nivel

Wkkgz monitor door Nivel

Wkkgz gemonitord door Nivel. Half 2017 was er een bijeenkomst voor erkende geschilleninstanties bij Nivel, om ervaringen te delen en te bepalen in hoeverre de invoering van de Wkkgz met betrekking tot Klachten en geschillen gevorderd is. Klachtenportaal Zorg nam hieraan deel Het Artikel “Verbetering mogelijk in klachtenafhandeling in de zorg” op de site van […]