Tag archieven: zorgaanbieder

Oproep Cliëntenraad van zorgaanbieders Jeugdzorg aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

Wie:      Cliëntenraden van zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg Zorg:     Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de jeugdwet Klachtenportaal Zorg heeft het klachtenreglement Jeugdzorg vallend onder de jeugdwet verbeterd. Voordat deze definitief wordt vastgesteld stellen we de cliëntenraden van aangesloten zorgaanbieders in de gelegenheid het reglement in te zien en hierop te […]

Resultaat van de monitoring Wkkgz, uitgevoerd door Nivel

Bron: Nivel 2019 In opdracht van het Ministerie VWS heeft Nivel de monitor Wkkgz uitgevoerd. Het thema hierin was “Stand van zaken patiëntenperspectief en implementatie “effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenbeslechting” Het betreft de tweede monitor Wkkgz door het Nivel, de eerste was in 2017 en de nulmeting was in 2016. 2016, de nulmeting: de […]

ajax-loader