Tag archieven: zzp

Nieuwe Wkkgz Handreiking voor ZZP’ers/ solistisch werkende zorgverleners

In december 2017 heeft het Ministerie VWS een nieuwe versie uitgegeven van de handreiking Wkkgz voor zzp’ers/ solistisch werkende zorgverleners. De handreiking is op kleine onderdelen aangepast, namelijk: –          Expliciteren dat zorgaanbieders alleen het Burgerservicenummer mogen gebruiken en vastleggen in het cliëntendossier indien zij Zvw- of Wlz-zorg verlenen. Anders is dit verboden. –          De termijn […]

Handreiking Wkkgz voor zzp’ers

VWS heeft in de afgelopen periode meerdere malen de vraag gekregen hoe een ZZP-er handen en voeten kan geven aan de verplichtingen uit de Wkkgz. Deze handreiking Wkkgz helpt de zzp-er daarbij. VWS gaat er vanuit dat zzp-ers, die tot dusver geen invulling gegeven hebben aan de Wkkgz, dit met hulp van deze handreiking alsnog […]

Congres WKKGZ , Kwaliteit en Klachten Zorg in 2017 op 29 September

29-September -2016 – Amsterdam Art Center  VOL Met ingang van 01-01-2017 is het overgangsjaar van de Wet Klachten Cliënten Zorgsector voorbij en dient iedere zorgaanbieder te voldoen aan de eisen die de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorgsector stelt. Wat veranderd er eigenlijk allemaal en waar moet je aan voldoen, binnen de Wkkgz? Op 29 […]

WKKGZ en klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg

De klacht en geschillenregeling wordt vernieuwd.  De Tweede Kamer heeft op 4 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteit, Klachten en geschillen zorg. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Deze wet verplicht iedere zorgverlener tot het hebben van een interne klachtenregeling en tot aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie. In de huidige wetgeving van […]