Veel gesteld klacht

Veel gestelde vragen over de klachtenbehandeling

Als een cliënt onvrede ervaart over behandeling en bejegening, kan hij een klacht indienen. Bijvoorbeeld over hoe de zorg georganiseerd is, over informatievoorziening of over de bejegening van de zorgontvanger of een naaste. Een klacht kan gaan over handelen, nalaten of besluitvorming door de zorgverlener of iemand die namens de zorgverlener werkt. 

Lees hier wie onze klachtenfunctionarissen zijn, wat ze doen en waar u op kunt rekenen. 

Nee, dit zijn verschillende personen. Een klachtenfunctionaris heeft een neutrale en onafhankelijke positie in de klachtenbehandeling. Een cliëntvertrouwenspersoon vervult een andere rol, namelijk die van ondersteuner van één van de partijen. Klachtenportaal Zorg heeft alleen beschikking over de diensten van klachtenfunctionarissen. 

Hier vindt u het klachtenformulier en hier vindt u tips voor het goed verwoorden van een klacht. U kunt als wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt een klacht indienen als een cliënt niet in staat is dit zelf te doen. De cliënt kan een vertegenwoordiger ook zelf aanwijzen. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Zodra wij een klacht ontvangen, neemt een van onze klachtenfunctionarissen contact op. 

U kunt via Klachtenportaal Zorg een klacht indienen over uw zorgaanbieder als deze aangesloten is bij Klachtenportaal Zorg. Is uw zorgaanbieder aangesloten bij een andere klachtenregeling, dan meldt u uw klacht daar. Is het onbekend of/waar bij de zorgaanbieder is aangesloten dan kunt u met uw klacht terecht bij www.landelijkmeldpuntzorg.nl 

Een klacht kan worden ingediend binnen 1 jaar nadat de gebeurtenissen die onderwerp van de klacht zijn hebben plaatsgevonden. 

Vermeld uw klachtenregelement op uw website en bespreek het met nieuwe cliënten. Wij hebben ook flyers voor u op aanvraag. Deze vraagt u aan via het contactformulier. 

Klachten worden geregistreerd naar aard, omvang en resultaat van bemiddeling. Na afronding van de procedure worden de gegevens geanonimiseerd bewaard. Jaarlijks wordt er een rapport opgesteld vanuit deze geanonimiseerde gegevens en opgestuurd aan de Inspectie van de Gezondheidszorg. Zij willen weten welke klachten veel voorkomen om de zorg te verbeteren. De privacy van de indiener van de klacht en de zorgverlener zijn gewaarborgd.