Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij Klachtenportaal Zorg.

Wkkgz vragen en antwoorden

De Wkkgz stelt eisen waaraan de behandeling van klachten van cliënten moet voldoen:
* Een klacht moet zorgvuldig worden onderzocht en de behandeling van de klacht moet gericht zijn op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing.
Het uitvoeringsbesluit Wkkgz voegt daar concrete eisen aan toe.

De Wkkgz stelt eisen waaraan de behandeling van klachten van cliënten moet voldoen: * Een klacht moet zorgvuldig worden onderzocht en de behandeling van de klacht moet gericht zijn op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. Het uitvoeringsbesluit Wkkgz voegt daar concrete eisen aan toe.

Met de invoering van de Wkkgz is het voor zorgaanbieders verplicht hun cliënten een laagdrempelige manier te bieden om hun klacht over zorgverlener of ontvangen zorg in te dienen en te laten behandelen. De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder om de cliënt toegang te bieden tot een onafhankelijk en voor de cliënt gratis toegankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie

Deze zorgaanbieder is in deze situatie in overtreding. De Inspectie van Gezondheidszorg kan handhavend optreden, een straf of sanctie opleggen.

U voldoet aan de eisen die de Wkkgz stelt op het gebied van klachten en geschillen in de regeling. Voor uw inzet om de klacht goed te behandelen bent u verantwoordelijk. Behalve klachten en geschillen heeft de wet ook betrekking op de kwaliteit

Klachtenfunctionaris vragen en antwoorden

De klachtenfunctionaris heeft een neutrale en onafhankelijke positie in de klachtenbehandeling. De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol en zet zich in om te zoeken naar de oplossing waarmee de cliënt en de zorgaanbieder tevreden is
De klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg zijn ervaren in de klachtenbehandeling en werken binnen het beroepsprofiel klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg behandeld voor zzp’ers en kleinschalige zorgvoorzieningen landelijk gezien de meeste klachten. Het percentage dat wordt opgelost in de bemiddelingsfase is hoog.
Een klachtenfunctionaris kan bij een klacht nooit de rol van klachtenfunctionaris EN die van cliëntvertrouwenspersoon gelijkertijd vervullen. Onafhankelijk en partijdig kan niemand gelijktijdig zijn. De kwaliteit van klachtenfunctionaris om neutraal te blijven in een klachtenbehandeling is niet voor iedereen weggelegd, maar wel een vereiste.

Cliëntvertrouwenspersoon vragen en antwoorden

Een klachtenfunctionaris kan bij een klacht nooit de rol van klachtenfunctionaris EN die van cliëntvertrouwenspersoon gelijkertijd vervullen. Onafhankelijk en partijdig kan niemand gelijktijdig zijn. De kwaliteit van klachtenfunctionaris om neutraal te blijven in een klachtenbehandeling is niet voor iedereen weggelegd, maar wel een vereiste.

Algemene vragen en antwoorden over de klachtenregeling

Door het vermelden van de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg op uw website Door het ter sprake te brengen bij aanvang van de zorg/ zorgopdracht Door de flyer met de klachtenregeling te geven aan de cliënt
Alles wat voor onvrede zorgt over de behandeling en bejegening door een zzp’er in de zorg of een zorgverlener in een kleinschalige zorgvoorziening kan aanleiding zijn voor een klacht. Denk bijvoorbeeld aan: De organisatie van de zorg De rekening De bejegening van zorgontvanger, familie, partner, naaste De verstrekte informatie of voorlichting De inhoud van de zorgverlening De beklaggrond is in de wet ruim geformuleerd. Geklaagd kan worden over een gedraging (handelen, of nalaten, het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de zorgontvanger) van een zorgverlener of van een voor hem werkzaam persoon.
De klachten worden geregistreerd naar aard, omvang en resultaat van bemiddeling. Als de klachtenbehandeling is afgerond en de procedure gesloten, worden de gegeven geanonimiseerd bewaard. Jaarlijks wordt er een rapport samengesteld. Dit rapport is openbaar en wordt verzonden aan de Inspectie van de GezondheidsZorg. Op basis van de klachten kan er worden bekeken welke situaties veel voorkomen en leiden tot ontevredenheid. Dit kan aanleiding zijn tot aanbevelingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De privacy van de indiener van de klacht en de zorgverlener zijn gewaarborgd.