skip to Main Content
Waarom heb ik als zzp’er of kleinschalige zorgvoorziening een klachtenregeling nodig met klachtenfunctionaris en geschillensinstantie?Met de invoering van de Wkkgz is het voor zorgaanbieders verplicht hun cliënten een laagdrempelige manier te bieden om hun klacht over zorgverlener of ontvangen zorg in te dienen en te laten behandelen. De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder om de cliënt toegang te bieden tot een onafhankelijk en voor de cliënt gratis toegankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie

Val ik onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, de Wkkgz?

Doe de zelftest door op de link te klikken

Wat gebeurt er als een zorgaanbieder geen klachtenregeling biedt of deze niet voldoet aan de in de Wkkgz gestelde eisen?

Deze zorgaanbieder is in deze situatie in overtreding. De Inspectie van Gezondheidszorg kan handhavend optreden, een straf of sanctie opleggen.

Hoe breng ik mijn klachtenregeling onder de aandacht bij zorgvragers/ cliënten?

  • Door het vermelden van de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg op uw website
  • Door het ter sprake te brengen bij aanvang van de zorg/ zorgopdracht
  • Door de flyer met de klachtenregeling te geven aan de cliënt

Welk soort klachten kan worden ingediend bij de klachtenregeling?

Alles wat voor onvrede zorgt over de behandeling en bejegening door een zzp’er in de zorg of een zorgverlener in een kleinschalige zorgvoorziening kan aanleiding zijn voor een klacht. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De organisatie van de zorg
  • De rekening
  • De bejegening van zorgontvanger, familie, partner, naaste
  • De verstrekte informatie of voorlichting
  • De inhoud van de zorgverlening

De beklaggrond is in de wet ruim geformuleerd. Geklaagd kan worden over een gedraging (handelen, of nalaten, het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de zorgontvanger) van een zorgverlener of van een voor hem werkzaam persoon.

Worden de klachten geregistreerd en hoe zit dat met de privacy?

De klachten worden geregistreerd naar aard, omvang en resultaat van bemiddeling. Jaarlijks wordt er een rapport samengesteld. Dit rapport is openbaar en wordt verzonden aan de Inspectie van de GezondheidsZorg.

Op basis van de klachten kan er worden bekeken welke situaties veel voorkomen en leiden tot ontevredenheid. Dit kan aanleiding zijn tot aanbevelingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De privacy van de indiener van de klacht en de zorgverlener zijn gewaarborgd.

Als ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg voldoe ik dan aan de eisen van de Wkkgz

U voldoet aan de eisen die de Wkkgz stelt op het gebied van klachten en geschillen in de regeling. Voor uw inzet om de klacht goed te behandelen bent u verantwoordelijk.

Behalve klachten en geschillen heeft de wet ook betrekking p de kwaliteit

 

 
Back To Top