Waarom aansluiten bij Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg gelooft erin dat zorgverleners te allen tijde streven naar het leveren van goede zorg. Zorg die kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid van de zorgontvanger/cliënt. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is. Een fout, vergissing, miscommunicatie of een conflict met een cliënt is niet ondenkbaar, hoe goed u ook bent in uw vak bent en hoe groot de inzet en betrokkenheid ook is.

Aansluiten bij klachtenportaal zorg

Klachtenportaal Zorg biedt de cliënt een onafhankelijk platform om klachten te uiten en laten behandelen en biedt zorgverleners een ervaren en deskundige onpartijdige klachtenbehandeling:

Redenen om de klachtenregeling onder te brengen bij Klachtenportaal Zorg:

  • u voldoet aan de gestelde wettelijke eisen in de Wkkgz, Jeugdwet, Wlz, WMO, Zorgverzekeringswet, leveranciers medische hulpmiddelen m.b.t. klachten en geschillen;
  • Klachtenportaal Zorg is zeer ervaren in klachtenbehandeling;
  • Klachtenportaal Zorg heeft 1 belang en dat is het behandelen van klachten tussen cliënten en zorgaanbieders; 
  • Klachtenportaal Zorg is 100% onafhankelijk;
  • er is aandacht voor cliënten en de zorgaanbieder;
  • het percentage opgeloste klachten is hoog;
  • de kosten zijn volledig transparant;
  • geen onvoorziene kosten;
  • laagdrempelig;
  • grote tevredenheid bij betrokkenen van een klachtenprocedure.

Klachten die snel in behandeling worden genomen hebben de grootste kans om tot een oplossing te komen. Ondersteuning en bemiddeling van de onafhankelijk klachtenfunctionaris draagt bij tot het bespreekbaar maken van de klacht en oplossing.

Gedurende de Wkcz Wet klachten cliënten zorgsector, werkte Klachtenportaal Zorg al met de inzet van een klachtenfunctionaris. Met de invoering van de Wkkgz Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg is de mogelijkheid om een onafhankelijke klachtenfunctionaris inzetbaar te stellen een verplichting geworden.

Klachtenportaal Zorg is in samenwerking met de door het Ministerie VWS erkende Geschilleninstantie KPZ de enige klachtenregeling voor zzp’ers in de zorg en kleinschalige zorgvoorzieningen welke volledig losstaat van branche en beroepsverenigingen.

Het enige belang van Klachtenportaal Zorg is het behandelen van klachten