Klachtenportaal Zorg voor de zorgaanbieder

Zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg hebben de klachtenregeling voor de cliënten aan wie zij zorg verlenen gewaarborgd.

Met de invoering van de Wkkgz ligt de nadruk op laagdrempeligheid en het bij voorkeur oplossen van onvrede of een klacht door samen in gesprek te gaan. Dit kan met ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. In de Wkkgz geeft de zorgaanbieder binnen de voorgeschreven termijn een oordeel over de klacht. Als de cliënt niet tevreden is en zich genoodzaakt voelt het voor te leggen aan de geschillencommissie, dan kan dat voor zorgaanbieders aangesloten bij Klachtenportaal Zorg bij de erkende Geschillencommissie KPZ.

WMO zorg en de Jeugdwet vallen niet onder de Wkkgz. Voor deze zorgaanbieders bieden we de inzet van een klachtenfunctionaris en de mogelijkheid een klacht te laten beoordelen door een klachtencommissie. Deze doet een uitspraak over de mate van gegrondheid eventueel aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder.

Voor antwoord op uw vragen kunt u met ons contact opnemen.

Aanmelden? Bekijk hier de mogelijkheden bij Klachtenportaal Zorg.

De klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg is er voor ondernemende zorgaanbieders.

Klachtenportaal Zorg voor de zorgaanbieder

Een zzp’er in de zorg is de zelfstandige zonder personeel. Aansluiting bij Klachtenportaal Zorg is geldig voor de persoon die zich aanmeldt, 1 persoon. Wordt er een klacht ingediend over de aangesloten zzp’er, dan voert Klachtenportaal Zorg de passende klachtenregeling uit. De klachtenregelingen geboden door Klachtenportaal Zorg zijn: Wkkgz, WMO, Jeugdwet.  

Aanmelden als zzp’er.

Beroepen van zzp’ers in de zorg zijn bijvoorbeeld:

 • Verpleegkundigen: wijkverpleegkundige; ic-verpleegkundige; dialyse verpleegkundige; oncologie verpleegkundige; z-verpleegkundige; o en g verpleegkundige; kinderverpleegkundige; senior psychiatrisch verpleegkundige;
 • Verpleegkundig specialist;
 • Coach: jobcoach; wooncoach; zorg en opruim coach; NAH coach; autisme deskundige coach; persoonlijke begeleider coach; leefstijlcoach; opvoedcoach;
 • Arts: bedrijfsarts; arts reizigersgeneeskunde; basisarts; kaderhuisarts; cosmetisch arts;
 • VIG, verzorgende Individuele Gezondheidszorg, ziekenverzorgende;
 • Paramedisch chiropodist;
 • Tandarts;
 • Mondhygiënist;
 • Orthodontist;
 • Tandprotheticus;
 • Kraamverzorger, kraamverzorgster;
 • Orthopedagoog;
 • Bachbloesemconsulent;
 • Klankschaaltherapeut;
 • Holistisch Tekentherapeut;
 • Psychiater;
 • Psycholoog;
 • Gezondheidszorgpsycholoog;
 • SPH Sociaal Pedagogisch Hulpverlener;
 • SPW Sociaal Pedagogisch Medewerker;
 • Psychosociaal hulpverlener;
 • Psychosociale therapeut;
 • Psychotherapeut;
 • Gezinsondersteuner;
 • Jeugdhulp, pedagoog;
 • Maatschappelijk werker (en dienstverlening)
 • Zorgadviseur;
 • Seksuoloog;
 • Remedial Teacher;
 • ADHD begeleiding;
 • Zorgboer;
 • Topdogtrainer;
 • Groepsbegeleider, groepsleider; 
 • Terminale zorgverlener;
 • Activiteitenbegeleider;
 • Lactatiekundige;
 • Praktijkondersteuner;
 • Doktersassistente;
 • Diëtist;
 • Trajectbegeleider;
 • Persoonlijk begeleider niet aangeboren hersenletsel NAH;
 • Bachelor Medisch Hulpverlener;
 • Professional Organizer;
 • Ambulant casemanager;
 • Autisme specialist/ begeleider;
 • Ambulancedienst
 • Sociaal Agogisch werker;
 • Ambulant begeleider;
 • Oefentherapeut;
 • Fysiotherapeut;
 • Ergotherapeut;
 • Logopedist;
 • Schoonheidsspecialist;
 • Huidtherapeut;
 • Woonbegeleider vgz;
 • Ouderenbegeleider;
 • Apotheker;
 • Physician assistant; 
 • Klinisch Technoloog;
 • Klinisch fysicus;
 • Optometrist; 
 • Orthoptist;
 • Podotherapeut;
 • Radiodiagnostisch laborant;
 • Hulpmiddelenleverancier, hulpmiddelen zorg: Mammacare, therapeutische elastische kousen, orthopedisch schoeisel, haarstukken.

De kleinschalige zorgvoorziening is de zorgaanbieder met meer dan 1 werkzame persoon. 

Aanmelden als kleinschalige zorgvoorziening

Kleinschalige zorgvoorzieningen zijn bijvoorbeeld:

 • Dagbesteding voor ouderen;
 • Creatieve begeleiding;
 • Beschermd wonen, kamertraining, begeleid en ambulant wonen;
 • Besnijdenis kliniek;
 • Wonen, weekend en vakantie opvang voor jongeren met een verstandelijke beperking;
 • Kleinschalig wonen voor mensen met een auditieve en verstandelijke beperking;
 • Begeleiding aan ouderen met een psychiatrische aandoening;
 • Instelling voor mensen met een beperking met gedragsproblemen;
 • Begeleiding en dagbesteding voor mensen met autisme;
 • Woonvoorziening PG, psycho geriatrie;
 • Ambulante begeleiding psychiatrische problematiek volwassenen en kinderen;
 • Zorg aan mensen met ASS en aanverwante stoornissen, ambulant en kortdurend verblijf;
 • Educatieve zorgboerderij;
 • Crisisopvang;
 • Thuiszorgteam;
 • Gezinshuis;
 • Transculturele Hulpverlening;
 • Logeer opvang/ voorziening;
 • Sociale dienstverlening;
 • Zorgvilla;
 • Particuliere zorginstelling voor opvang kinderen/ jongeren met een beperking lvb, ass, adhd;
 • AWBZ zorg, PGB Zorg, WLZ zorg;
 • Dagbesteding voor mensen met een (verstandelijke) beperking;
 • Dagbesteding voor ouderen;
 • Begeleid wonen;
 • Theaterwerkplaats voor mensen met een beperking;
 • Zorgboerderij;
 • Voorziening GGZ en basis GGZ;
 • Zorgorganisatie extramurale begeleiding GGZ-Cliënten;
 • Leverancier medische/ orthopedische hulpmiddelen;
 • Kleinschalig wonen;
 • Begeleiding mensen met een dubbele diagnose;
 • Dyslexie zorg;
 • Technische dagbesteding voor mannen met psychiatrisch problematiek;
 • Trajecten voor mensen die begeleiding nodig hebben naar zelfredzaamheid;
 • Gezinshuis voor kinderen met een verstandelijke beperking;
 • Zorgmanege;
 • Verloskundigen praktijk;
 • Pension voor revalidatie;
 • Wooninitiatieven met 24-uurszorg;
 • Autisme begeleidingscentrum;
 • Kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen.