Klachtenprocedure Wkkgz

Hoe verloopt de klachtenprocedure? Zorg kan ofwel onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg vallen (de Wkkgz) ofwel onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of Jeugdzorg. Dat heeft gevolgen voor het verloop van de klachtenprocedure. Zodra u of uw cliĆ«nt contact opneemt, zorgen wij direct voor de bij uw zorg passende procedure. Welke procedure … Meer lezen over Klachtenprocedure Wkkgz