Het team

Zorgen dat klachten worden opgelost: dát drijft ons

Een ontvangen klacht is voor iedere zorgaanbieder een ingrijpende gebeurtenis. U probeert de beste professionele zorg te bieden, dus als dat niet zo wordt ervaren door uw cliënt, heeft dat een grote impact. Gelukkig kunt u terecht bij Klachtenportaal Zorg om klachten gezamenlijk op te lossen. Onze deskundige klachtenfunctionarissen luisteren zorgvuldig en kunnen de verschillende perspectieven goed vertalen.

90% Wordt naar tevredenheid opgelost

Of een zorgrelatie nu voortgezet wordt of al afgesloten is, afronding met wederzijds begrip is voor zowel u als zorgverlener als voor de klager belangrijk. En dat kunnen we ook waarmaken in de praktijk: in meer dan 90% van de zaken die wij behandelen, wordt de klacht voor beide partijen naar tevredenheid afgehandeld. En dan kunt u zich weer richten op waar u voor staat: goede zorg leveren.

Het team van Klachtenportaal Zorg

Het team van Klachtenportaal Zorg beschikt over deskundige en zeer ervaren klachtenfunctionarissen. Binnen het team, onder leiding van directeur Chantal Geertman, is nauw contact met elkaar, zodat voor elke situatie de beste oplossing gevonden kan worden. Doordat we klachtenfunctionarissen hebben in het hele land, is persoonlijk contact met zowel onze zorgaanbieder als hun cliënt vanzelfsprekend. Wij komen naar u toe. Ook stellen wij per klacht een speciale zittingscommissie samen met vaste commissieleden. Zo weet u zeker dat het team dat met uw zaak aan de slag gaat, perfect is afgestemd op uw situatie.

Bemiddeling

Als deskundige klachtenfunctionarissen bij Klachtenportaal Zorg geloven we in het grote belang van het uitspreken en oplossen van onvrede. Wij willen door bemiddeling bijdragen aan het onderlinge begrip, het verbeteren van contact en de kwaliteit van zorgrelaties en zorg. Door als vertaler op te treden in het gesprek tussen zorgaanbieder en cliënt, zorgen wij ervoor dat iedereen gehoord wordt en onbegrip weggenomen kan worden.

Het team van Klachtenportaal Zorg
Willem van der Vlies- FOTOSTUDIO 155

Oprichting van Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg is in 2013 door Chantal Geertman opgericht. Hoewel zorgaanbieders toen alleen nog maar verplicht waren om hun cliënten toegang te bieden tot een klachtencommissie (de Wet klachtrecht cliënten zorgsector), bood Chantal met Klachtenportaal Zorg méér aan. Zij zag veel meer waarde in een aanpak met meer aandacht voor zowel zorgaanbieder als cliënt. Klachtenportaal Zorg zet daarom al sinds haar oprichting standaard een klachtenfunctionaris in. Hierdoor wordt de meerderheid van de klachten opgelost zonder hoorzitting bij de klachtencommissie.

Vanaf 2013 is Klachtenportaal Zorg zich blijven ontwikkelen en verbeteren. Zo zijn er meerdere klachtenprocedures opgericht en zijn de teamleden nóg verder geprofessionaliseerd. Ook kunnen behalve zzp’ers in de zorg nu  ook kleinschalige zorgvoorzieningen klachten laten behandelen door Klachtenportaal Zorg.