Wat is de Wkkgz?

Waarom de Wkkgz?

De afkorting Wkkgz staat voor de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. De Wkkgz is in werking getreden op 1 januari 2016 en de Wkcz, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector is hiermee komen te vervallen. De intentie van de invoering van de Wkkgz, is om ervoor te zorgen dat cliënten zich goed gehoord voelen, dat er openheid wordt gegeven over klachten en dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Want of een zorgrelatie nu voortgezet wordt of al afgesloten is, afronding met wederzijds begrip is voor zowel u als zorgverlener als voor de klager belangrijk.

Wat regelt de Wkkgz voor zorgaanbieders en zorgafnemers?

In de Wkkgz is vastgesteld dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet kunnen inzetten. Als u zich als zorgaanbieder aansluit bij Klachtenportaal Zorg, kunt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris inroepen als er een klacht speelt of ‘in de lucht hangt’. Uw cliënten kunnen zich eveneens wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

In een enkel geval is er meer nodig om de klacht tot een goed einde te brengen. Volgens de Wkkgz mag de klacht, als deze niet naar tevredenheid wordt afgerond na klachtenbehandeling met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, voorgelegd worden aan de Geschillencommissie. Voor leden van Klachtenportaal Zorg, is dit Stichting Geschilleninstantie KPZ.  De Geschilleninstantie doet hoor – en wederhoor en doet een bindende uitspraak. In tegenstelling tot de klachtencommissie, kan de Geschilleninstantie schadevergoedingen toekennen tot €25.000.

Wat is voor u als zorgaanbieder verplicht onder de Wkkgz?

De Wkkgz verplicht iedere zorgaanbieder tot het hebben van een:

 • Het invoeren van een klachtenregeling, informeel, gedegen, onafhankelijk en laagdrempelig;
 • Het bieden van toegang tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • Het bieden van toegang tot een onafhankelijke en door het Ministerie VWS erkende geschillencommissie, die bindende uitspraken doet en een schadevergoeding kan toekennen.

Uitgebreider beschreven zijn er ook de volgende verplichtingen:

 • Informatie verstrekken over de kwaliteit van aangeboden zorg. De zorgontvanger kan op basis van deze gegevens een keuze maken tussen zorgaanbieders;
 • Informatie verstrekken over effecten van behandelingen, evenals incidenten en mogelijke effecten op de gezondheid;
 • Missers en fouten moeten aan de zorgontvanger vermeld worden en opgenomen in het medisch dossier;
 • De meldplicht aan de Inspectie Gezindheidszorg en Jeugd (IGJ) is uitgebreider, de zorgaanbieder moet geweld in de zorgrelatie en ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren melden bij de inspectie;
 • VIM Veilig incidenten melden, de zorgaanbieder heeft een procedure waarin op veilige wijze incidenten gemeld kunnen worden
 • De vergewisplicht: de zorgaanbieder (werk-/ opdrachtgever) van het functioneren van zorgverleners in het verleden;
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing over een klacht nemen;
 • De zorgaanbieder treft schriftelijk een regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten;
 • De zorgaanbieder brengt de klachtenregeling onder de aandacht van cliënten.

Reikwijdte is de gehele gezondheidszorg

Cure en care vanuit:

 • Wlz Wet langdurig zorg;
 • Zw Zorgverzekeringswet;
 • Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorgaanbieders voor wie de verplichting tot het hebben van een klachtenregeling nieuw is:

 • Alternatieve geneeswijzen/ complementaire zorg
 • Cosmetische zorg

Meer lezen over de Wkkgz?
Lees hier de letterlijke wettekst van de Wkkgz en lees hier over het uitvoeringsbesluit Wkkgz, de uitvoeringsregeling Wkkgz en de toelichting op de artikelen Wkkgz.

Lees hier meer over de handreiking Wkkgz ‘leren van incidenten’ voor kleine aanbieders en de meest gestelde vragen door Zorgprofessionals Wkkgz.

Achtergrond over de regels voor aanbieders:

Val ik onder de Wkkgz?

Wet en regelgeving door de overheid: De Wkcz