Hieronder vindt u informatie over de Wtza, de Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders. We geven een basis aan informatie, maar verwijzen u voor vragen over en het registreren door naar de website van het CIBG “Toetreding nieuwe zorgaanbieders” https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/ . De uitvoering van de Wtza heeft geen betrekking op klachten en geschillen en valt derhalve niet onder de diensten van Klachtenportaal Zorg.

Wat:

De Wtza vervangt de Wtzi ( de Wet toelating zorginstellingen) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders.

Waarom:

Iedere zorgontvanger wil kunnen rekenen op goede zorg, door deze wet zijn alle zorgaanbieders zich beter bewust van de kwaliteitsvoorschriften en kunnen toezichthouders toezicht houden.

Wanneer:

Op 1 januari 2022 treedt de Wtza in werking. Voor 1 juli 2022 moeten bestaande zorgaanbieders zich hebben geregistreerd. Startende zorgaanbieders moeten zich hebben geregistreerd voor aanvang werkzaamheden.

Wie:

De startende en bestaande zorg- of jeugdhulpaanbieder. Zorgaanbieders die al als zzp’er werken zijn ook verplicht om zich vanaf 01-01-2022, maar voor 1-07-2022  te melden door registratie. Nieuwe zorgaanbieders na 01-01-2022 worden na het inschrijven bij de KvK automatisch uitgenodigd voor de registratie, zij dienen zich te registreren voordat ze starten met werken.

De Wtza geldt ook voor pgb-aanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig zorg (doen) verlenen, bekostigd uit een Zwv- of Wlz-pgb of Jeugdwet-pgb. Niet alleen voor nieuwe zorgaanbieders heeft de wet gevolgen maar ook voor sommige bestaande aanbieders. Het is daarom belangrijk dat alle pgb aanbieders van zorg en jeugdhulp zich goed voorbereiden.

U kunt controleren of u in het LRZa staat via https://www.cibg.nl/lrza. Is dat niet het geval, meld u zich dan voor 01-07-2022 op www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

Doelstelling:

De Wtza heeft als doel zorgaanbieders beter in beeld te krijgen en ze bewust te maken van de eisen waaraan ze moeten voldoen. De Wtza en de Wkkgz bevatten algemene kwaliteitseisen die aan uw zorgverlening worden gesteld.

Meldplicht/ registratieplicht:

Op grond van de Wtza moeten zzp’ers zich van het ministerie van VWS zich melden bij het CIBG, de uitvoeringsorganisatie in opdracht van de IGJ, de inspectie van gezondheidszorg en jeugd.

Wanneer u zich niet of te laat hebt gemeld, dan kan IGJ een boete opleggen.

Toezicht

De inspectie IGJ houdt toezicht op naleving van de Wtza.

PGB zorgaanbieders

De Wtza geldt ook voor pgb-aanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig zorg (doen) verlenen, bekostigd uit een Zvw- of Wlz-pgb of Jeugdwet-pgb. Niet alleen voor nieuwe aanbieders heeft de wet gevolgen maar ook voor sommige bestaande aanbieders. Het is daarom belangrijk dat alle pgb aanbieders van zorg en jeugdhulp zich goed voorbereiden.

Bij een controle moet u de volgende zaken op orde hebben:

Ontdek wat de Wtza voor u betekent met het stroomschema https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/documenten/publicaties/2021/10/14/stroomschema-wtz 

ajax-loader