Voor ZZP’ers en Kleine Zorgvoorzieningen

Sluit aan en waarborg uw verplichting tot het bieden van een goede klachtenregeling!

Wij hanteren in de tarieven geen kleine lettertjes

Ontevreden over uw zorgaanbieder?

Ontevreden over een zorgverlener of de geboden zorg?

Als uw zorgaanbieder de klachtenregeling heeft ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg, neem contact op via de onderstaande knop.

Inloggen gebruikers Klachten Portaal Zorg