Documenten KPZ

De voorwaarden van Klachtenportaal Zorg zijn op iedere aangesloten zorgaanbieder en zorgverlener van toepassing. De voorwaarden van Klachtenportaal Zorg zijn gedeponeerd bij de KvK.

Algemene Voorwaarden KPZ

Het Klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg is op iedere aangesloten zorgaanbieder bij KPZ van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt. 

Klachtenreglement KPZ Wkkgz

Het geschillenreglement van de erkende Geschillencommissie KPZ is op iedere aangesloten zorgaanbieder van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt. Een geschil indienen kan bij de Geschillencommissie KPZ vallend onder de Stichting Geschilleninstantie KPZ www.geschillencommissiekpz.nl 

Geschillenreglement Geschilleninstantie KPZ

Het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet.

Klachtenreglement KPZ Jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Klachtenreglement KPZ WMO

Wet zorg en dwang

Klachtenreglement KPZ Wzd

Privacyreglement KPZ

Privacyreglement Klachtenportaal Zorg B.V.

Certificaat Privacy Zeker

Certificaat Privacy Zeker