Klachtencommissie Jeugdzorg

Klachtencommissie Jeugdzorg KPZ

Net als bij de klachtenregeling voor reguliere zorg, kan ook bij klachten over jeugdzorg een onafhankelijke, deskundige en ervaren klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg ingezet worden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Klachtenportaal Zorg biedt bij ontvangst van een klacht ten eerste aan om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te zetten. Op de eisen aan ontvankelijkheid en klachtenbehandeling is het klachtenreglement Jeugd van toepassing. Het reglement Jeugd kunt u hier vinden. De klachtenregeling Jeugdzorg van Klachtenportaal Zorg voldoet aan de gestelde eisen van de Jeugdwet.

Wanneer uw cliënt niet wilt proberen om tot een gezamenlijke oplossing te komen door middel van bemiddeling, dan mag uw cliënt er, in tegenstelling tot de klachtenregeling voor reguliere zorg, ook voor kiezen de klacht rechtstreeks voor te leggen aan de klachtencommissie jeugdzorg KPZ. Wanneer de klachtencommissie jeugdzorg de klacht in behandeling neemt, neemt deze klachtencommissie de zaak volledig over.

De klachtencommissie jeugdzorg KPZ is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde jeugdhulp vallend onder de Jeugdwet. De klachtencommissie onderzoekt de klacht via hoor en wederhoor, geeft een oordeel over de gegrondheid van de klacht en doet daarnaast eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. Over de juridische aansprakelijkheid of over een schadevergoeding geeft de klachtencommissie geen oordeel. De zorgaanbieder heeft de plicht om aan de cliënt te laten weten wat hij of zij doet met en naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie jeugdzorg KPZ.

De klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg bestaat uit:

– een onafhankelijke voorzitter/ jurist plus;
– een secretaris, een junior jurist;
– twee onafhankelijke commissieleden.