Klachtencommissie Jeugdzorg

Klachtencommissie Jeugdzorg KPZ

Net als bij de klachtenregeling voor reguliere zorg, kan ook bij klachten over jeugdzorg een onafhankelijke, deskundige en ervaren klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg ingezet worden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Klachtenportaal Zorg biedt bij ontvangst van een klacht aan om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te zetten.

Mocht uw cliënt niet willen proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen door middel van bemiddeling, dan mag uw cliënt er, in tegenstelling tot de klachtenregeling voor reguliere zorg, ook voor kiezen de klacht rechtstreeks voor te leggen aan de klachtencommissie jeugdzorg. Als een klacht door de klachtencommissie jeugdzorg wordt behandeld, neemt deze commissie de zaak volledig over.

De klachtencommissie jeugdzorg KPZ is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde jeugdhulp. De klachtencommissie onderzoekt de klacht via hoor en wederhoor, geeft een oordeel over de gegrondheid van de klacht en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. De klachtencommissie geeft geen oordeel over de juridische aansprakelijkheid of over een schadevergoeding. De zorgaanbieder heeft de plicht om aan de cliënt te laten weten er wordt gedaan met en naar aanleiding van de uitspraak van de klachtencommissie Jeugdwet KPZ.

De klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg bestaat uit:

– een onafhankelijk voorzitter/ jurist plus;
– een secretaris, een junior jurist;
– twee onafhankelijke commissieleden.