Tarieven

De tarieven voor aansluiting bij Klachtenportaal Zorg

Door u aan te sluiten bij Klachtenportaal Zorg kunt u als zorgaanbieder de cliënt met onvrede of een klacht doorverwijzen. U kunt rekenen op:

 • De inzet van een onafhankelijke, deskundige en ervaren klachtenfunctionaris bij de klachtenprocedure van de Wkkgz, WMO en – indien de klager dat wenst – bij de klachtenprocedure over Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet;
 • Toegang tot de klachtencommissie WMO;
 • Toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg;
 • Tevens een aansluiting bij de erkende Geschilleninstantie KPZ  voor een bindende uitspraak bij een Wkkgz geschil;
 • Wanneer u zich ook aanmeldt voor de Wzd klachtenregeling heeft u toegang tot de klachtencommissie Wzd.

De tarieven die we hanteren voor een aansluiting bij Klachtenportaal Zorg zijn gebaseerd op het aantal werkzame personen in de organisatie. Ook stagiaires en vrijwilligers vallen hieronder. Mantelzorgers hoeven niet te worden geteld, zij vallen niet onder de wettelijke klachtenregeling.

Aantal
werkzame personen

Kosten
klachtenregeling Wkkgz, WMO en/of Jeugdzorg per kalenderjaar

Max. eigen
risico per klacht

Kosten Wzd
klachtenregeling per kalenderjaar

Max. eigen
risico per klacht

1= ZZP

€ 84,95

€ 295,00

€ 20,95

€ 295,00

2

€ 139,95

€ 295,00

€ 29,95

€ 295,00

t/m 4

€ 219,95

€ 395,00

€ 49,95

€ 795,00

t/m 10

€ 349,95

€ 795,00

€ 89,95

€ 795,00

t/m 20

€ 459,95

€ 795,00

€ 159,95

€ 795,00

t/m 30

€ 569,95

€ 795,00

€ 199,95

€ 795,00

t/m 40

€ 699,95

€ 795,00

€ 239,95

€ 795,00

t/m 50

€ 849,95

€ 895,00

€ 274,95

€ 795,00

t/m 60

€ 1.095,95

€ 895,00

€ 299,95

€ 795,00

t/m 75

€ 1.274,95

€ 895,00

€ 329,95

€ 795,00

t/m 100

€ 1.499,95

€ 895,00

€ 399,95

€ 795,00

Zijn er meer dan 100 werkzame personen binnen uw zorgorganisatie? Dan kunt u de tarieven opvragen. Bij aanmelding worden er eenmalig €19,95 inschrijfkosten in rekening gebracht.

Onze tarieven zijn inclusief 21% BTW. 

Goed om te weten

 • Aanmelding voor de Wzd klachtenregeling kan uitsluitend in combinatie met een klachtenregeling voor Wkkgz/WMO en/of Jeugdzorg.
 • Op meerdere momenten in het lopende kalenderjaar geldt een aangepast tarief voor aansluiting, u betaalt dan naar rato. De eenmalige bijdrage inzake de inschrijfkosten zijn onverminderd verschuldigd
 • Bij het in behandeling nemen van een klacht door een klachtenfunctionaris wordt er €150,00 in rekening gebracht.
 • Wordt de klacht voorgelegd aan een commissie, dan wordt tot het maximale bedrag eigen risico in rekening gebracht.
 • Bij een Wzd klacht wordt de commissie direct ingeschakeld en het maximale Wzd eigen risico in rekening gebracht.
 • Na het registreren op de site bent u nog tot niets verplicht.
 • Heeft u een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier ingestuurd? Dan bent u bij ons aangesloten.
 • Wijzigingen in de organisatie, bijvoorbeeld in het aantal werkzame personen, geeft u tijdig schriftelijk door. Zo blijft uw inschrijving kloppend en kunnen we de betaling ook snel aanpassen.
 • Een betalingsachterstand of aansluiting voor het verkeerde aantal werkzame personen kunnen tot gevolg hebben dat een klachtenprocedure niet kan worden gestart of volbracht.
 • Deze overeenkomst wordt gesloten per kalenderjaar tot wederopzegging.
 • Opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.