Tarieven

De tarieven voor aansluiting bij Klachtenportaal Zorg

Door u aan te sluiten bij Klachtenportaal Zorg kunt u als zorgaanbieder de cliënt met onvrede of een klacht doorverwijzen. U kunt rekenen op:

De tarieven die we hanteren voor een aansluiting bij Klachtenportaal Zorg zijn gebaseerd op het aantal werkzame personen in de organisatie. Ook stagiaires vallen hieronder. Mantelzorgers en vrijwilligers hoeven echter niet te worden geteld, zij vallen niet onder de wettelijke klachtenregeling.

Aantal werkzame personen

1 = zzp

Kosten per kalenderjaar

€79.95

Max. eigen risico per klacht

€ 295.00

2 € 129,95 € 295,00
t/m 4 € 199,95 € 395,00
t/m 10 € 299,95 € 795,00
t/m 20 € 399,95 € 795,00
t/m 30 € 499,95 € 795,00
t/m 40 € 649,95 € 795,00
Zijn er meer dan 40 werkzame personen binnen uw zorgorganisatie? Dan bepalen wij de tarieven met u in overleg. Bij aanmelding worden er eenmalig €19.95 inschrijfkosten in rekening gebracht. Onze tarieven zijn inclusief 21% BTW. Het eigen risico is €150.- bij het in behandeling nemen van de klacht. Wanneer de klacht voor een commissie wordt gebracht, wordt het resterende bedrag van het eigen risico in rekening gebracht.

Goed om te weten

  • Op meerdere momenten in het lopende kalenderjaar geldt een aangepast tarief voor aansluiting, u betaalt dan naar rato. De eenmalige bijdrage inzake de inschrijfkosten zijn onverminderd verschuldigd.
  • Na het registreren op de site bent u nog tot niets verplicht.
  • Heeft u een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier ingestuurd? Dan bent u bij ons aangesloten.
  • Wijzigingen in de organisatie, bijvoorbeeld in het aantal werkzame personen, geeft u tijdig schriftelijk door. Zo blijft uw inschrijving kloppend en kunnen we de betaling ook snel aanpassen.
  • Een betalingsachterstand of aansluiting voor het verkeerde aantal werkzame personen kunnen tot gevolg hebben dat een klachtenprocedure niet kan worden gestart of volbracht.
  • Deze overeenkomst wordt gesloten per kalenderjaar tot wederopzegging.
  • Opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.