Aanmelden Kleine zorgvoorziening

Formulier aanmelden kleine zorgvoorziening

Stap 1 van 2

  • Over de zorginstelling

  • Uw persoonlijke naam of bedrijfsnaam wordt zoals hier vermeld gebruikt op uw inschrijfbewijs, dit kan niet meer gewijzigd worden.
  • Bedrijfsgegevens

  • Contactpersoon zorgvoorziening

  • Na het registreren bent u tot niets verplicht. Kosten lidmaatschap Kleine Zorgvoorziening op aanvraag.
  • Op de volgende pagina kunt u uw gegevens nogmaals controleren en als alles klopt kunt u het aanvraag formulier definitief verzenden.

Om de Kleinschalige Zorgvoorziening direct aan te melden vult u het formulier in!

U kiest ervoor de klachtenregeling van uw onderneming onder te brengen bij het Klachtenportaal Zorg, hiermee voldoet u aan:

  • de eisen in klachtrecht en geschillenrecht gesteld in de Wkkgz,;
  • de eisen aan de klachtenregeling voor jeudzorg vallend onder de Jeugdwet;
  • de eisen aan de klachtenregeling gesteld in de WMO;

Dit klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg is inclusief de inzet van een klachtenfunctionaris, aansluiting bij de klachtencommissie Jeugd en de door het ministerie erkende Geschilleninstantie KPZ. De tarieven:

Aantal werkzame personenKosten per kalenderjaarMax. eigen risico per klacht
2€ 129,95€ 295,00
t/m 4€ 199,95€ 395,00
t/m 10€ 299,95€ 795,00
t/m 20€ 399,95€ 795,00
t/m 30€ 499,95€ 795,00
t/m 40€ 649,95€ 795,00

Is de organisatie groter dan 40 medewerkers, vraagt u de tarieven dan aan.

Bij aanmelding worden er eenmalig €19.95 inschrijfkosten in rekening gebracht.

De tarieven zijn inclusief 21% BTW

Het eigen risico: €150.- bij het in behandeling nemen van de klacht. Wanneer de klacht voor een commissie wordt het resterende bedrag van het eigen risico in rekening gebracht.

Werkwijze bij het aanmelden van een kleinschalige zorgvoorziening

Na het invullen van onderstaand aanmeldformulier ontvangt u een code per mail. Dit is het wachtwoord voor uw account. De account wordt geactiveerd na ontvangst en verwerking van uw ondertekende aanmeldformulier (te downloaden na het invullen van het digitale formulier en op te vragen per mail info@klachtenportaalzorg.nl)

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier, wordt de inschrijving verwerkt. U ontvangt uw bewijs van inschrijving(certificaat) en andere relevante documenten.