Klachtenprocedure

De Klachtenprocedure.

In december 2016 wordt de nieuwe klachtenprocedure Wkkgz op de site geplaatst. Het  belangrijkste in de procedure zal de laagdrempeligheid zijn en de rol van de zorgaanbieder zelf.

De grootste kans om te komen tot een oplossing is het bespreken van de oplossing tussen cliënt en zorgaanbieder. Mocht hierin ondersteuning gewenst zijn door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, dan kan dat direct

De grootste wijzigingen zullen zijn:

  • de zorgaanbieder dient binnen de termijn van 6 weken te komen met een oordeel over de klacht. Dit oordeel is een reactie op de klacht en eventueel ondernomen actie en verbeteringen.
  • de duur van de klachtenafhandeling van 6 weken, met de mogelijkheid tot het verlengen met een extra 4 weken
  • de klachtencommissie is niet meer verplicht
  • de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan een Geschilleninstantie is wel verplicht. Wanneer een cliënt niet tevreden is met het oordeel van de zorgaanbieder kan de cliënt deze in behandeling laten nemen door de Geschilleninstantie. Stichting Geschilleninstantie KPZ.

In de wet is de inzet van een klachtenfunctionaris een verplichting geworden, Klachtenportaal Zorg zette altijd al een klachtenfunctionaris in.

De procedure volgens de Wkcz ziet er als volgt uit en wordt tot 01-01-2017 toegepast:

1. Ontvangst klacht.

2. Eerste beoordeling klacht door Klachtenfunctionaris Klachtenportaal Zorg.

3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.

4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.

5. Binnen vijf werkdagen neemt Klachtenportaal Zorg per e-mail of telefonisch contact op met de klager.

6. Afhankelijk van de complexiteit kiest het Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of directe voordracht aan de klachtencommissie.

7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie, wordt dat verzoek ingewilligd.

8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/zij de mogelijkheid verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing.

9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.

10. Als de indiener van de klacht tevreden is met het resultaat, is de klacht afgehandeld.

11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, komt het tot een zitting bij de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.

12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding.

13. De klacht is afgehandeld.

Duur klachtenafhandeling

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld.

Rapportage en verantwoording

De klacht wordt vanaf het proces tot de oplossing gerapporteerd, in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

Privacy

Privacy van zowel de indiener van de klacht als de beklaagde blijft gewaarborgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *