WMO

De klachtenprocedure vallend onder de WMO

Zorg kan ofwel onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg vallen (de Wkkgz) ofwel onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of Jeugdzorg. Dat heeft gevolgen voor het verloop van de klachtenprocedure. Zodra u of uw cliënt contact opneemt, zorgen wij direct voor de bij uw zorg passende procedure. Welke procedure ook past bij uw situatie, u kunt altijd rekenen op professionele, onafhankelijke en betrokken begeleiding. De klachtenprocedure vallend onder de WMO wordt hieronder uitgelegd.

Via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), worden mensen die niet zelfredzaam zijn ondersteund, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De eisen aan de klachtenregeling voor zorgaanbieders die WMO-zorg leveren, kunnen per gemeente verschillen, maar het is in ieder geval vereist dat de zorgaanbieders aan hun cliënten toegang kunnen bieden tot een WMO-klachtencommissie die een oordeel kan geven over de mate van gegrondheid van de klacht.

Een WMO-klachtenregeling is alleen van toepassing op zorgaanbieders en zorginstellingen die uitsluitend WMO-zorg bieden. Biedt u ook andere zorg die niet onder de WMO valt? Dan geldt de Wkkgz-klachtenregeling voor u. Aangezien de Wkkgz-klachtenregeling de meest volledige klachtenregeling is, mag een volledige WMO-zorgaanbieder er ook voor kiezen de Wkkgz-klachtenregeling toe te passen. Meer over Wkkgz leest u hier.

De Klachtencommissie WMO

De klachtencommissie WMO is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde WMO-zorg. Deze commissie onderzoekt de klacht en werkt op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener. De klachtencommissie geeft geen oordeel over juridische aansprakelijkheid of over een schadevergoeding. Bij het inschakelen van de commissie komt de klacht voor in een zitting.

De klachtencommissie WMO van Klachtenportaal Zorg bestaat uit:

– een onafhankelijk voorzitter/ jurist plus;
– een secretaris, een junior jurist;
– twee onafhankelijke commissieleden.

Termijn

De datum waarop de klacht is ingediend geldt als aanvangsdatum van de klachtenprocedure vallend onder de WMO, waarbij de termijn van 8 weken van kracht gaat.