Cliënt/ patiënt

Als cliënt/ patiënt van een zorgaanbieder die de klachtenregeling heeft ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg, kunt u onvrede of een klacht melden bij Klachtenportaal Zorg. De zorgaanbieder kan een zzp’er in de zorg, of kleinschalige zorgvoorziening zijn.

Bij onvrede adviseren we u om in eerste instantie contact op te nemen met de zorgaanbieder zelf. Wilt u hierbij ondersteuning, heeft het niet tot het gewenste resultaat geleid, of is de klacht dermate ernstig dat het niet van u verwacht mag worden, dan kunt u de klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.

Wat gebeurt er nadat we uw klacht hebben ontvangen?

Wanneer we uw klacht ontvangen per email of per post wordt er op korte termijn gereageerd door de klachtenfunctionaris die de klacht in behandeling zal nemen. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de inzet van een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. Er wordt veel gecommuniceerd per email, post en telefoon, maar ook het bij u langskomen voor het bespreken van de klacht en de procedure is een mogelijkheid.

De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op en zet zin in om te bemiddelen tussen u en de zorgaanbieder. De klachtenfunctionaris overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Uit ervaring weten we wanneer u, de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris uiteindelijk samen om de tafel gaan, de oplossing vaak al binnen handbereik ligt.

We hebben een standaard procedure, maar de uitvoering is op maat en in overleg met u.

Het mooiste resultaat is als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. U kunt ook op ieder moment uw klacht intrekken en dan eindigt de procedure.

Wij streven naar tevredenheid opgeloste klachten

Geschillencommissie KPZ

Is de bemiddelingsfase ten einde en het resultaat niet naar wens, dan is er de mogelijkheid de klacht als geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie KPZ, erkend door het Ministerie VWS. Dit is van toepassing op klachten over zorg vallend onder de Wkkgz.

De klachtenfunctionaris kan u informeren over de contactgegevens en de manier om een geschil voor te leggen, maar vervult zelf geen enkele rol meer na het eindigen van de klachtenprocedure.

Klachtencommissie Jeugdwet

Gaat de klacht over een aangesloten jeugdhulpaanbieder, of gecertificeerde instelling vallend onder de Jeugdwet dan mag u nadat u de klacht heeft besproken met de zorgvoorziening, zorgverlener of solo werkende jeugdhulpaanbieder indienen bij Klachtenportaal Zorg. U krijgt het aanbod om de procedure te starten met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.U mag de klacht ook rechtstreeks overdragen aan de klachtencommissie Jeugd KPZ voor een uitspraak over de mate van gegrondheid van de klacht, eventueel aangevuld met een advies.

Informatie over klachtenregeling Jeugdwet KPZ

Handige links

Vragen? Neem contact met ons op

Wilt u een klacht indienen?

Lees hier de klachtenprocedure