skip to Main Content

Voor kleine zorgvoorzieningen

U kiest ervoor de klachtenregeling van uw onderneming onder te brengen bij het Klachtenportaal Zorg. Hiermee voldoet u aan de eisen in klachtrecht en geschillenrecht gesteld in de Wkkgz.

Dit klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg is inclusief de inzet van een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door het ministerie erkende geschilleninstantie.

Na het invullen van onderstaand aanmeldformulier ontvangt u een code per mail. Dit is het wachtwoord voor uw account. De account wordt geactiveerd na ontvangst en verwerking van uw ondertekende aanmeldformulier ( te downloaden na het invullen van het digitale formulier en op te vragen per mail info@klachtenportaalzorg.nl)

Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier, wordt de inschrijving verwerkt. U ontvangt uw bewijs van inschrijving en andere relevante documenten.

Aanmelden als zzp’er kan via deze link

  • Na het registreren op de site bent u tot niets verplicht.
  • Na het insturen van een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier bent u aangesloten.
  • Deze overeenkomst wordt gesloten per kalenderjaar tot wederopzegging.
  • Opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december voor het opvolgende kalenderjaar.

Voordelen van een account

 

Kleine zorgvoorziening aanmeld formulier

Stap 1 van 4

25%
  • Over de zorginstelling

Back To Top