Over Klachtenportaal Zorg

Oprichting Klachtenportaal Zorg, KPZ

De initiatiefnemer van Klachtenportaal Zorg werkte als zelfstandige in de zorg en runde daarnaast een trainingsbureau voor zelfstandigen in de zorg. Uit ervaring en uit onderzoek bleek dat 68 % van de solo zorgverleners er niet van op de hoogte waren dat ze een klachtenregeling diende te hebben.

Het bieden van een klachtenregeling is al vanaf 1995 een verplichting voor zorgaanbieders en zelfstandige zorgprofessionals. Echter beperkte de verplichting zich tot het hebben van een schriftelijke regeling en aansluiting bij een klachtencommissie. Berustend op de Wkcz Wet klachten cliënten zorg.

Behalve de onbekendheid over de verplichting een klachtenregeling te bieden waren er ook nauwelijks partijen waar de kleine zelfstandige dit kon onderbrengen. De regelingen die er waren, waren kostbaar en de service was laag. Clienten misten duidelijkheid over het loket waar ze een klacht bespreekbaar konden maken.

Reden om een kwalitatieve, toegankelijke en een betaalbare klachtenregeling te ontwikkelen. In samenwerking met juristen de basis gelegd en wat in onze ogen niet mocht ontbreken, de klachtenfunctionaris als standaard in te zetten persoon in de procedure opgenomen.

De klachtenfunctionaris in de klachtenprocedure terwijl dit nog niet tot de verplichtingen hoorde? De reden was dat we geloven in oplossing van een klacht wanneer er door een deskundig, onafhankelijk en onpartijdige persoon wordt bemiddeld.

Oplossen klachten

De meeste klachten worden in de fase van bemiddeling opgelost. Cliënten willen gehoord worden en dan met name door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder wil goede zorg leveren en vind het moeilijk als er een klacht wordt ingediend. In gesprek lukt het om weer bij elkaar te komen.

Invoering Wkkgz

Met de invoering van de Wkkgz Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg breekt er een nieuw tijdperk aan in de klachtenwereld in de zorg. De klachtenfunctionaris is verplicht en de klachtencommissie niet (voor de zorg vallend onder de Wkkgz) De aansluiting bij een erkende Geschilleninstantie is verplicht voor de zorgaanbieder.

Klachtenportaal Zorg biedt de procedure al met de klachtenfunctionaris en kan dit continueren. We besluiten dat de zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg verzekerd moeten blijven van een volledige klachten en geschillenprocedure.

Geschilleninstantie KPZ

De Stichting Geschilleninstantie KPZ is opgericht en heeft op 12-12-2016 de erkenning gekregen van het ministerie VWS als Geschilleninstantie.

De Stichting bestaat uit een bestuur en een zelfstandig functionerende geschillencommissie. De commissie wordt gevormd door ervaren en deskundige voorzitter en leden. Kennis en ervaring op het gebied van de letselschade en gezondheidsrecht en minstens net zo belangrijk mediation.

De Geschillencommissie KPZ beslecht enkel geschillen van cliënten jegens zorgaanbieders met de klachtenregeling bij Klachtenportaal Zorg.

Tot slot

Klachtenportaal Zorg werkt  landelijk en gaat naar de cliënten en zorgaanbieders toe in het geval van een klacht situatie.

Ons doel is het bijdragen aan:

  • Het komen tot een oplossing waardoor de zorgrelatie hersteld en in sommige gevallen de zorgrelatie met goede afspraken beëindigd kan worden;
  • Herhaling van dezelfde klachten voorkomen;
  • Het faciliteren van ondernemers in de zorg;
  • Kwaliteit van zorg.

Bekijk hier de voorwaarden

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u een e-mail sturen via het contactformulier.