Tag archieven: geweld

Publicatie beleidsregels meldplicht geweld tussen clienten gepubliceerd in Staatscourant

De beleidsregels voor de meldplicht van geweld tussen cliënten gepubliceerd in de Staatscourant: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-46305.html Nadere toelichting: Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet moeten zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen alle gevallen van geweld in de zorgrelatie melden aan respectievelijk de IGZ, de Inspectie Jeugdzorg of de Inspectie VenJ. […]