Tag archieven: solistisch werkende zorgverlener

Nieuwe Wkkgz Handreiking voor ZZP’ers/ solistisch werkende zorgverleners

In december 2017 heeft het Ministerie VWS een nieuwe versie uitgegeven van de handreiking Wkkgz voor zzp’ers/ solistisch werkende zorgverleners. De handreiking is op kleine onderdelen aangepast, namelijk: –          Expliciteren dat zorgaanbieders alleen het Burgerservicenummer mogen gebruiken en vastleggen in het cliëntendossier indien zij Zvw- of Wlz-zorg verlenen. Anders is dit verboden. –          De termijn […]