Documenten KPZ

De voorwaarden van Klachtenportaal Zorg zijn op iedere aangesloten zorgaanbieder van toepassing.

Algemene Voorwaarden KPZ

Het Klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg is op iedere aangesloten zorgaanbieder van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt. 

Klachtenreglement KPZ Wkkgz

Het geschillenreglement van de erkende Geschillencommissie KPZ is op iedere aangesloten zorgaanbieder van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt.

Geschillenreglement Geschilleninstantie KPZ

Het klachtenreglement jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet.

augustus 2019, dit reglement wordt momenteel herzien en spoedig weer gepubliceerd.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Download klachtenregelment KPZ WMO