We zijn trots de nieuwe klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg te lanceren!

In Nederland hebben patiënten het recht om te kunnen klagen over ontvangen zorg. Dit recht brengt verantwoordelijkheden mee voor zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners, zij zijn namelijk verplicht een goede en onafhankelijke klachtenregeling te organiseren met de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een klachtencommissie.

Zelfstandig zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van werkzaamheden, behoud van kwaliteit, ondernemersverzekeringen en het organiseren van een klachtenregeling.Van de ZZP’ers in de zorg heeft 68% nog geen klachtenregeling afgesloten!

Naast het wettelijke voorschrift is het belangrijk zorgontvangers een gevoel van veiligheid en het vertrouwen te geven dat een eventuele klacht professioneel wordt behandeld door een lidmaatschap bij een onafhankelijke klachtenregeling.

Wij zien de meerwaarde en noodzaak van het goed geregeld hebben van de klachtenregeling. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de wet, markt, mogelijkheden en het aanbod van andere partijen en zijn gestart met het ontwikkelen van Klachtenportaal Zorg.

Het resultaat is een laagdrempelig klachtenportaal, welke in de kosten zo laag mogelijk is gebleven. Zorgontvangers met een klacht over een aangesloten zorgverlener kunnen digitaal een klachtenformulier invullen en voor de mensen die nog niet digitaal zijn ingesteld is er de mogelijkheid dit per post te doen, de procedure wordt gestart.

Iedere klacht wordt in behandeling genomen en met zorg behandeld. Wij werken vanuit de visie dat het hebben van een klacht en het ontvangen van een klacht beide vervelend en belastend is en werken met aandacht en zorg naar een oplossing die voor beide partijen tevredenheid geeft. Ook de beste zorgverlener kan te maken krijgen met een klacht.

De officiële stukken zijn zo opgesteld dat ze goed te lezen zijn voor mensen zonder rechtskennis en de voorwaarden zijn compleet en helder.Bij lidmaatschap zijn de onderdelen geregeld waarvan de wet voorschrijft dat de zorgverlener deze geregeld dient te hebben:

  • klachtenregeling, met beschrijving hoe een klacht kan worden ingediend en wat ermee gebeurt
  • De klachtencommissie, bestaande uit tenminste 3 personen en een reglement van de werkwijze.
  • De uitgave van het jaarverslag dat openbaar is en dient te worden ingestuurd naar het IGZ
  • Het onder de aandacht brengen van de klachtenregeling bij zorgontvangers en een lidmaatschap bij een klachtenregeling.

Wat moet de ZZP’er in de zorg doen? Lid worden van “Klachtenportaal Zorg” En het lidmaatschap onder de aandacht brengen bij zorgontvangers.

Aanmelden

 

ajax-loader