Categorie archieven: Klachtenregeling

De tuchtklachtfunctionaris en de herziening van de Wet BIG

11-03-2019 Bron: Ministerie VWS De herziening van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) wordt 1 april 2019 van kracht. Twee veranderingen op het gebied van tuchtrecht hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht willen indienen: de mogelijkheid om een tuchtklachtfunctionaris in te zetten; griffiekosten. De tuchtklachtfunctionaris kan mensen […]

Kiezen voor de juiste klachtenregeling voor u en uw cliënt

Met de invoering van de Wkkgz is de verplichting van de zorgaanbieder om cliënten een klachtenregeling te bieden erg onder de aandacht gebracht. Nu de zorgaanbieder zich bewust is van de verplichting is het aanbod van klachtenregelingen toegenomen en lopen de voorwaarden, toelatingseisen en kosten erg uiteen. Welke klachtenregeling past bij uw organisatie? De Wkkgz […]

De nieuwe wet Wkkgz en de klachtenregeling voor Zorgaanbieders

De Eerste Kamer heeft op 06-10-2015 het Wetsvoorstel Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg aangenomen. De Wet betreft de gehele gezondheidszorg en verplicht iedere zorgaanbieder tot het hebben van een interne klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie/ klachtencommissie. De datum waarop de Wkkgz in werking treedt is naar verwachting 1 januari […]

Ervaring van een aangeklaagde verpleegkundige

Ik wil mijn verhaal graag met je delen. Anoniem, dat wel, want de ervaring die ik heb is geen ervaring waar ik trots op ben. Toen ik 17 jaar was ben ik gestart met de inservice opleiding tot ziekenverzorgster (nu VIG) het begin van mijn loopbaan in de zorg. Oudere mensen en mensen die (tijdelijk) […]

WKKGZ en klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg

De klacht en geschillenregeling wordt vernieuwd.  De Tweede Kamer heeft op 4 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteit, Klachten en geschillen zorg. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Deze wet verplicht iedere zorgverlener tot het hebben van een interne klachtenregeling en tot aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie. In de huidige wetgeving van […]

Ontevredenheid over zorg

Onderstaand een duidelijk artikel over de klachtenregeling. Uitgangspunt is dat er bij het voordoen van een klacht de klachtenregeling wordt opgevraagd. Natuurlijk als een zorgontvanger deze nog niet heeft is dat de aangewezen route. De drempel om een klacht in behandeling te laten nemen is op deze manier veel hoger dan wanneer de zorgontvanger al […]

Klachtenportaal Zorg Online

We zijn trots de nieuwe klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg te lanceren! In Nederland hebben patiënten het recht om te kunnen klagen over ontvangen zorg. Dit recht brengt verantwoordelijkheden mee voor zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners, zij zijn namelijk verplicht een goede en onafhankelijke klachtenregeling te organiseren met de mogelijkheid de klacht voor te leggen […]