Tag archieven: zorg

De tuchtklachtfunctionaris en de herziening van de Wet BIG

11-03-2019 Bron: Ministerie VWS De herziening van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) wordt 1 april 2019 van kracht. Twee veranderingen op het gebied van tuchtrecht hebben direct betrekking op de mensen die een tuchtklacht willen indienen: de mogelijkheid om een tuchtklachtfunctionaris in te zetten; griffiekosten. De tuchtklachtfunctionaris kan mensen […]

De nieuwe wet Wkkgz en de klachtenregeling voor Zorgaanbieders

De Eerste Kamer heeft op 06-10-2015 het Wetsvoorstel Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg aangenomen. De Wet betreft de gehele gezondheidszorg en verplicht iedere zorgaanbieder tot het hebben van een interne klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie/ klachtencommissie. De datum waarop de Wkkgz in werking treedt is naar verwachting 1 januari […]

De ervaring van familie met een klacht over geleverde zorg

Er ontstaat een klacht. De familie wie onderstaand bericht met u wilt delen heeft de klacht ingediend en de stappen gevolgd die ze horen te volgen. De zorgverlener bleek geen klachtenregeling te hebben en de opdrachtgever liet lang op reactie wachten. De familie kwam bij Klachtenportaal Zorg terecht en we konden niet anders dan alles […]

WKKGZ en klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg

De klacht en geschillenregeling wordt vernieuwd.  De Tweede Kamer heeft op 4 juli ingestemd met het wetsvoorstel Wet kwaliteit, Klachten en geschillen zorg. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Deze wet verplicht iedere zorgverlener tot het hebben van een interne klachtenregeling en tot aansluiting bij een onafhankelijke geschilleninstantie. In de huidige wetgeving van […]

Een klacht indienen over geleverde zorg heeft zin

54 procent van de patiënten die niet tevreden zijn met hun zorgbehandeling, dienen geen klacht in. Ze zijn bang dat de relatie met hun arts op het spel komt te staan of denken dat ‘het toch geen zin’ heeft. vermeldt RTLnieuws op 12-06-2013 Dit percentage is aannemelijk. Patiënten durven geen klacht in te dienen, omdat […]

Ontevredenheid over zorg

Onderstaand een duidelijk artikel over de klachtenregeling. Uitgangspunt is dat er bij het voordoen van een klacht de klachtenregeling wordt opgevraagd. Natuurlijk als een zorgontvanger deze nog niet heeft is dat de aangewezen route. De drempel om een klacht in behandeling te laten nemen is op deze manier veel hoger dan wanneer de zorgontvanger al […]

Klachtenportaal Zorg Online

We zijn trots de nieuwe klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg te lanceren! In Nederland hebben patiënten het recht om te kunnen klagen over ontvangen zorg. Dit recht brengt verantwoordelijkheden mee voor zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners, zij zijn namelijk verplicht een goede en onafhankelijke klachtenregeling te organiseren met de mogelijkheid de klacht voor te leggen […]